Landstingets Ledningskontor · Publicerad 26 sept

Är du en ledare som tar ansvar för egen, medarbetares och verksamhetens utveckling? Är du en ledare som anser att förmågan att skapa goda relationer är avgörande för att lyckas och skapa resultat?

Om du känner igen dig i ovanstående så vill vi gärna att du fortsätter att läsa annonsen för här kommer det tillfälle som kanske just du har väntat på. Vi söker en Utvecklingschef till en helt ny organisation inom Landstingets Ledningskontor som kommer att bli Regionkontoret!

Landstinget är en av länets största arbetsgivare med ca 11 000 medarbetare. Vi hjälper alla i länet att vara friska och må bra. Vår huvudverksamhet är hälso-och sjukvård men vi skapar också förutsättningar för ett gott liv i länet genom kollektivtrafik, kulturliv och hållbar regional utveckling. Landstinget står inför regionbildning 2017 vilket ytterligare ger fokus på regionala utvecklingsfrågor i länet.

Arbetsuppgifter

Den 1 januari 2017 är det dags. Då slår vi ihop Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet och bildar Region Uppsala. Den nya organisationen tar över landstingets och Regionförbundets nuvarande uppgifter inom hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, turism, kompetensförsörjning och social välfärd. Avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling är en del av den nya verksamheten och ditt uppdrag blir att bidra inom Enheten för hållbar utveckling, där hållbar utveckling har en vidare innebörd och avser social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

I ditt uppdrag ingår att leda verksamheten mot mål, vara en relationsinriktad ledare och du kommer ha personalansvar om 24 mycket kompetenta specialister. Det är en stor grupp och planer finns att utse två gruppchefer som blir direkt underställda dig. Din tjänst blir direkt underställd Landstingets ekonomidirektör och du förväntas bidra aktivt i avdelningens ledningsgrupp. I ditt uppdrag ingår att bygga upp och utveckla arbetet med hållbar regional utveckling inom Region Uppsala. Hållbar regional utveckling ska vara en del av det dagliga arbetet med styrning och utveckling i samtliga verksamheter. En viktig del i rollen som chef är samverkan mellan olika aktörer i samhället som exempelvis länets kommuner, näringslivsfrämjande organisationer, statliga myndigheter och länets båda universitet.

Rollen som chef är central och är av strategisk karaktär och innebär att i olika regionala, nationella och ibland internationella sammanhang företräda Region Uppsala. I tjänsten ingår att vara föredragande tjänsteman i den regionala utvecklingsnämnden som kommer vara det politiska beslutsorganet i frågor som framförallt rör hållbar regional utveckling.

Utbildning/erfarenhet

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och erfarenhet av utvecklingsarbete på lokal och regional nivå. Dina starka drivkrafter ligga i att skapa goda och långsiktiga relationer med olika parter. Du kan på ett naturligt och självklart sätt skapa och bidra till engagemang hos dig själv och dina medarbetare.

Vi söker dig som har förmågan att fånga upp och få med sig andra i utvecklingsarbetet. En ledare som kan entusiasmera och skapa en god arbetsmiljö med inriktning på att samverka och skapa relationer både inom och utom regionen/länet. För dig är det viktigt att ha roligt på arbetet!

Vi ser att du har erfarenhet av ledarskap i en politisk styrd organisation och tidigare arbete med hållbar utveckling är starkt meriterande.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Rätt person på rätt plats. Det är vår kärnkompetens. Och vi har hunnit bli riktigt bra på det efter att vi ända sedan 1989 har försett företag och organisationer med nya medarbetare, såväl tillfälligt och permanent. Vår långa erfarenhet har gjort att vi verkligen kan vårt jobb. Genom att vi ständigt vässar våra arbetsmetoder och processer får du alltid hög kvalitet i allt vi gör. Vår erfarenhet märker du också på att vi är snabba och att du får medarbetare som kan börja jobba hos dig direkt.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga