Uppsala Stift · Publicerad 3 maj 2021

Nationell energisamordnare till Uppsala stift

Inom Svenska kyrkan har vi unika värden att förvalta. Vi är brukare och förvaltare av värdefulla kyrkor, konstskatter och inventarier. Tillsammans ansvarar vi för landets största sammanhållna kulturarv. Vill du vara med på vår resa och bidra med dina kunskaper inom detta område?

Rollen som nationell energisamordnare innebär att inom ramen för stiftets främjandeuppdrag arbeta nära församlingar och pastorat med energifrågor kopplade till det kyrkliga kulturarvet skyddat av Kulturmiljölagen kap 4.

Om tjänsten

Vill du vara med på Svenska kyrkans hållbara resa mot 2030 med stora möjligheter och utmaningar? 2019 togs beslut om Svenska kyrkans färdplan för klimatet, som innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030. För att konkretisera arbetet har etappmål tagits fram till 2022 och fler delmål kommer att tas fram till 2026. Här kommer du in som en nyckelspelare för att få struktur och samordning kring energiarbetet inom hela Svenska kyrkan. Arbetet kommer bland annat att bestå av samordning och till viss del projektledning av nationella energiprojekt. Du kommer vara inblandad i alla delar från att ta fram projektförslag, utforma beslutsunderlag, analyser av data, boka och hålla webinarier/seminarier till att kommunicera resultat. Samverkan och samråd med stiftsingenjörerna är viktigt för att framgångsrikt kunna leda nationella och stiftsövergripande projekt. Utöver detta kan följande ingå:

  • Ta fram och vara projektledare för nationella energiprojekt avseende eldningsolja och aktiva val av el och fjärrvärme. Alternativt bistå med egen tid för att stötta stiften med regionala projekt.
  • Vara delaktig i att ta fram nationellt, och delta i framtagandet av regionala, ramavtal avseende till exempel installation av solel.
  • Vara kompetent stöd i 2–3 större projekt för förnybar elproduktion enligt Svenska kyrkans färdplan.
  • Hålla i processen med att ta fram nyckeltal som främjar lägre energianvändning och minskad klimatpåverkan från kyrkans byggnader.
  • Anordna interna nationella seminarier/föreläsningar/utbildningar inom Svenska kyrkan för att stärka energikompetensen.
  • Vara ett stöd i energifrågor för förvaltare och ingenjörer på stiften.
  • Delta i samhällsdebatten för att stärka Svenska kyrkans roll och synlighet som en stor och viktig aktör.

Du kommer ingå i ett team med placering i Uppsala innehållande hållbarhetsstrateg, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör, fastighetschef mfl men din roll är gemensam för hela
Svenska kyrkan.

Arbetet sker i nära samarbete med vår energi- och hållbarhetsstrateg samt även den nationella taktiska klimatgruppen. Den nationella taktiska klimatgruppen sätter riktlinjerna för arbetet men vår energi- och hållbarhetsstrateg samt den närmaste chefen har huvudansvaret för det dagliga arbetet. Då fokus i denna roll är att stödja stiften men även församlingar och pastorat så kan tjänsten innebära en del resor inom Sverige som inkluderar övernattningar.

Vem är du?

Som person behöver du vara mycket noggrann, systematisk och ha lätt för att kommunicera i tal och skrift.

Andra egenskaper vi bedömer viktiga för att lyckas i rollen är att du är ansvarstagande med god samarbetsförmåga och är handlingsinriktad, strategisk, lyhörd och ha lätt för att ta kontakt med folk.

Då detta arbete berör energiområdet så är det ett krav att du har jobbat med liknande uppdrag tidigare. En fördel kan vara om du har ett stort intresse även för klimatfrågor.

Du ska vara flexibel och snabbt kunna inhämta ny information samt ställa om till ändrade prioriteringar eller riktlinjer. Vidare förväntas du vara självständig, strukturerad och ha erfarenhet av dokumentation och problemlösning, samt god förmåga och erfarenhet av att sammanfatta och sammanställa information på ett tydligt och adekvat sätt, både i form av muntliga presentationer och i skrift. Du ska även ha god kommunikationsförmåga, uppvisa ett professionellt arbetssätt, självständigt sköta diskussioner med olika sakkunniga och samarbetspartners.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Du har också:
  • Väl dokumenterad eftergymnasial utbildning inom energiområdet.
  • Svenska flytande tal och skrift i.
  • God vana i att arbeta i Office-programmen.
Vi erbjuder

Vi erbjuder arbete i en stimulerande arbetsmiljö med intressanta arbetsuppgifter och goda kollegor, satsning på hälsofrämjande åtgärder, goda möjligheter till kompetensutveckling samt flexibilitet för att kunna förena arbetsliv och privatliv. Vi hoppas du vill vara med och bidra till stiftets övergripande vision om att skapa en hållbar gemenskap där tro och liv kan växa.

Ansökan

Ansök med ett personligt brev och CV senast 20 juni 2021.

Varmt välkommen med din ansökan!

Placering och övrigt

Placering: Uppsala
Omfattning: Heltid, allmän visstidsanställning på två år.

Körkort kan vara en fördel men inget krav, resor inom hela Sverige kan bli aktuella.

Vill du veta mer?

Har du frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta
Mervi Kariranta, HR Partner, mervi.kariranta@svenskakyrkan.se, 018-68 07 28.

Vi har valt kanaler för annonsering så därför undanber vi samtal från andra annonseringskanaler och rekryteringsföretag.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Om Uppsala stift

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet, samt förvaltande uppgifter. Övergripande vision för Uppsala stift uttrycks i orden 'Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa'. Alla medarbetare har en viktig roll att stödja vårt uppdrag och visionsarbete. Stiftet omfattar 52 församlingar och pastorat med flera tusen anställda, förtroendevalda och många ideellt engagerade. Uppsala stift sträcker sig från Kungsängen i söder till Gnarp i norr och har sitt kansli i Uppsala. Läs mer på http://www.svenskakyrkan.se/uppsalastift
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
20 juni 2021
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Teknik & Ingenjör
Underkategori
Energi & Miljö

Inga fler jobb från Uppsala Stift tillgängliga

Inga fler liknande jobb tillgängliga