Uppsala kommun · Publicerad 22 sept

Vill du vara med och utveckla Uppsalas näringsliv och locka dit nya, spännande och konkurrenskraftiga företag? För Uppsala kommun söker vi nu en business development manager.

Arbetsuppgifter

Uppsala kommuns ambition är att stödja tillkomsten av 70 000 nya arbetstillfällen fram till 2050 genom att arbeta aktivt med tillväxtfrämjande åtgärder samt insatser för att främja etableringar och investeringar. Omkring hälften av jobben behöver komma till inom kvalificerade företagstjänster och andra kunskapsintensiva verksamheter. Sådana verksamheter är avgörande för Uppsalas internationella konkurrens- och attraktionskraft. För att kommunen ska lyckas med denna ökade ambitionsnivå att attrahera nya etableringar och nya investeringar inrättar kommunen en ny tjänst som business development manager med nationellt och internationellt ansvar på kommunledningskontoret. Som business development manager rapporterar du direkt till näringslivsdirektören.

I ditt arbete ingår att;
 • analysera och identifiera möjliga företag nationellt och internationellt som har förutsättningar att etablera sig i Uppsala
 • identifiera nya investeringar och expansionsinvesteringar hos befintliga företag
 • paketera kommunens/platsens samlade erbjudande, marknadsföra och sälja in etablerings- och investeringsmöjlighet i Uppsala
 • ovanstående i samverkan med övriga aktörer som fastighetsägare, företagare, akademi, investerare, myndigheter och andra intressenter
 • i nära samverkan med andra aktörer enas om effektiva processer, budskap och kanaler för att nå investerings- och etableringsmålen för Uppsala
 • genom omväldsbevakning utveckla och förbättra arbetsätt och processer ytterligare
Bland externa intressenter kan nämnas: fastighetsägare, företagare, innovationsstödsystemet, akademin, företagsfrämjande organisationer, Stockholm Business Region, Business Sweden.

Bland interna intressenter kan nämnas: mark och exploatering, plan och bygglov, översiktsplanering, före-tagslots, näringslivsutvecklare, näringslivsstrateger, omvärlds- och EU-strateger, ekologiska- och sociala hållbarhetsstrateger.

Som business development manager kommer du arbeta nära kommunens etableringschef. Ditt fokus kommer att ligga på att övervaka omvärlden och identifiera, samt förmå företag att placera sig i Uppsala. Etableringschefen å andra sidan, tillhandahåller stöd och vägledning för de företag som business development manager drar in, i termer av kompetens kring fastigheter och mark i kommunen.

Utbildning/erfarenhet

Erfarenhet och kunskaper

Skall krav
 • Erfarenhet av arbete i privata näringslivet
 • Goda nätverk inom näringslivet
 • Erfarenhet av konceptuell försäljning
Önskvärt
 • Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd verksamhet
 • Erfarenhet av internationellt arbete
 • Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Ledarskap och personliga förmågor
 • Välutvecklad analytisk förmåga
 • Relationsskapande och tydlig, förmåga att leda arbete i nätverk
 • Samarbetsinriktad, förmåga att samverka med andra
 • Flexibel och prestigelöst förhållningssätt
 • Kommunikativ
Utbildning
Relevant akademisk utbildning

Språk
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Uppsala är Sveriges fjärde största stad med över 200 000 invånare. Staden och kommunen har en mycket stark tillväxt; nya jobb skapas, bostäder och idrottsarenor planeras och byggs, nya företag etableras - och när vi skriver år 2050 räknar vi med att det bor 300000 personer i kommunen och att vi har skapat 70 000 nya jobb!
Den unika kopplingen mellan akademi och näringsliv gör Uppsala högintressant för företag inom kreativa och kunskapsintensiva branscher.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
30 sept
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Rekryteringen hanteras av
Poolia

Inga fler liknande jobb tillgängliga