Trafikverket · Publicerad 18 okt

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Lokaltågklarerare

Arbetsuppgifter
Som tågklarerare ansvarar du för att trafikleda tåg och arbeten i spåret. Du är den som bedömer vilka åtgärder som bör göras vid avvikelser i tågtrafiken. Ingen dag är den andre lik utan beroende av trafiksituationen ställs det olika krav på dig. Via ställverk övervakar och styr du spårväxlar och ljus-signaler. Du ansvarar för att tidtabellen och tågordningen hålls, informerar järnvägsföretagen om trafikläget och beslutade åtgärder vid avvikelser. En utmaning är att se till att tågen kommer fram trots oväder, problem med växlar eller signaler. Eftersom säkerheten är mycket viktig ansvarar tågklareraren för att de som arbetar längs spåren kan göra detta riskfritt.

Arbetet innebär skift- samt helgtjänstgöring året om, alla årets dagar.

Du anställs som aspirant under minst 6 månader. Under denna tid du går en intern utbildning. Under förutsättning att du får en godkänd examination leder aspirantanställningen till en tillsvidareanställning. Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Den teoretiska delen består av 14 veckors utbildning fördelat på 3 tillfällen på Järnvägsskolan i Ängelholm. Den praktiska delen sker på arbetsplatsen.

Kvalifikationer
Du har en gymnasieexamen och arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Arbetet som tågklarerare ställer stora krav på gott omdöme, simultankapacitet, samarbete och självständigt agerande. Du ska kunna analysera komplex information och fatta beslut under tidspress. Du ska vara noggrann och strukturerad och kunna prioritera i svåra situationer. Du ska också ha lätt för att snabbt ställa om till förändrade förutsättningar med en förmåga att växla tempo. Du är kommunikativ och har förmåga att delge korrekt information till rätt intressenter.

God syn och normalt färgseende är ett krav. En förutsättning för att kunna arbeta som trafikledare är att du godkänns i hälsoundersökningen, urvalstesterna samt den interna utbildningen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Körkort klass B är ett krav.

Rekryteringsprocessens olika steg planeras tidsmässigt enligt nedan:
  • Första urval sker under vecka 43-44. Om du går vidare till nästa steg så kontaktas du via mail för att genomföra webbaserade urvalstester.
  • Andra urval sker genom urvalstester på plats i Nässjö den 10/11.
  • Om du blir aktuell för intervju så sker dessa under vecka 47.
  • Hälsoundersökningar sker vecka 49.
Utbildningsstart är planerad till vecka 8.

Vi använder mail för att göra utskick och kallelser. Så kolla din mail regelbundet under denna tid!

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2017-10-24

Upplysningar

Sektionschef Göran Cronholm
010-123 8215

Saco Rolf Karlsson
010-124 1780

ST Håkan Nilsson
070-575 4153

SEKO Dennis Ryd
010-123 8466
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
24 okt
Ort
Vaggeryd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga