Trafikverket · Publicerad 16 nov

Vill du arbeta som Projektchef i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Om projekt Varbergstunneln
Projekt Varbergstunneln är en av de sista delsträckorna för att få dubbelspår på hela Västkustbanan. Projektet omfattar alla åtgärder som erfordras för en fungerande järnväg genom Varberg. Utöver spåranläggningar etc. ingår även nytt resecentrum och erforderliga omläggningar av vägar. Projektet genomförs i några mindre förberedande entreprenader och en stor huvudentreprenad. För huvudentreprenaden tillämpas affärsformen totalentreprenad, TEM- Tidig Entreprenörs Medverkan. Denna affärsform lämpar sig för stora och komplexa projekt. Modellen bygger på nära samverkan mellan parterna och gynnar innovation för att påverka kostnader och projektresultat. Affärsformen innebär att entreprenören kontrakteras i ett tidigt skede och har därför möjlighet att genom sin kunskap vara med och påverka utformningen av anläggningen, ta fram optimala produktionsmetoder och därmed sänka projektkostnaden.
Entreprenaden är igång i sin första fas, entreprenör är på plats och projektering, produktionsplanering och kalkylarbetet har kommit en bit på väg. Byggstart är planerat till 2019 och produktion kommer att pågå t o m 2025 med öppning för trafik i december 2024. Totalkostnad för projektet är ca 5 000 MSEK i dagens penningvärde.

Arbetsuppgifter
Att vara chef för projekt Varbergstunneln är ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt viktigt uppdrag med ansvar för att realisera ett av Trafikverkets största infrastrukturprojekt. Som projektchef har du leverans- och resultatansvar för projektet och ansvarar övergripande för att leda och styra projektet i nära samverkan med våra leverantörer mot uppsatta mål avseende tid, kostnader och leveranser. Att samarbeta och samverka med våra medfinansiärer, kommuner, samt tillsynsmyndigheter är en viktig del i arbetet. Du ansvarar också för kontakter med media och annan kommunikation med intressenter och uppdragsgivare.
Rollen innefattar inte formellt personalansvar, men som projektchef har du en arbetsledande funktion för samtliga medarbetare på projektkontoret i Varberg. Som projektchef rapporterar du till enhetschefen för projektenheten i Distrikt Väst.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen (180 hp) med inriktning teknik, ekonomi eller samhällsvetenskap, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har arbetat i chefs- och ledarroller för komplexa uppdrag i stora företag eller organisationer under flera år och kan visa på resultat påverkat av din prestation. Du har även flerårig erfarenhet av att leda större komplexa projekt inom anläggningsbranschen. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och goda kunskaper i engelska.
I den här rollen blir du projekt Varbergstunnelns företrädare både externt och internt. Det är därför viktigt att kunna bygga förtroende och skapa goda relationer samt ha god kommunikativ förmåga, till exempel i möten med media. Som ledare uppnår du resultat genom att du är tydlig, kan skapa väl fungerande strukturer för projektets arbete, är engagerande, har god strategisk förmåga och kan delegera. Du kan se helheten och sätta din egen verksamhet i relation till övriga organisationen.
B-körkort är ett krav.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
14 dec
Ort
Varberg
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Övrigt

Inga fler liknande jobb tillgängliga