Amazon Web Services · Publicerad 25 jan 2021

Swedish version is below.

DESCRIPTION
Come join Amazon Web Services dedicated Data Center Engineering Operations Team either in Katrineholm, Eskilstuna or Västerås. This committed group works to maintain the critical physical infrastructure that supports Amazon Web Services. This team works to ensure that the data center's MEP operates at 100% availability while maintaining first-class customer service to the teams and groups within the data centers. We strive towards building a diverse workforce and look to hire the best people we can regardless of age, gender or ethnicity.

The Data Center Engineering Operations Technician (EOT) is responsible for operating and maintaining all electrical, mechanical, and fire/life safety equipment within the data center. The EOT serves as a technical resource to support Amazon within its owned and operated data centers. Data center equipment that supports mission-critical servers must maintain better than 99.999% uptime. EOT's are also encouraged with driving innovation while reducing operational costs in the facilities.

EOT's are Amazon's front line responders for hands-on electrical and mechanical equipment troubleshooting and operation. This equipment includes, but is not limited to, stand-by diesel generators, switchgear, UPS's, PDU's, AHU's, chillers, cooling towers, chemical treatment systems, pumps, motors, VFD's, and building automation systems.

WHAT YOU WILL DO
 • Operate and maintain mechanical and electrical equipment
 • Perform root cause analysis of equipment failures
 • Troubleshooting of facility and rack-level events within internal SLA
 • Ensure all safety procedures are adhered to while performing work
 • Able to work a 12 hour shift (rotating 3 to 4 day work weeks)
 • Take daily operational readings of all mechanical and electrical equipment
 • Utilize internal CMMS to manage building workflows
BASIC QUALIFICATIONS
 • Electrical, mechanical or instrumentation training and/or relevant experience
 • 2+ years of relevant work experience
 • Strong English verbal and written communication skills
 • Solid leadership and organizational skills
 • Attention to detail
 • Proven self-starter
 • Ability to prioritize in a complex, fast-paced environment
You need to have a valid driving license.

PHYSICAL REQUIREMENTS:
 • Walk job sites in uneven terrain
 • Work at heights and from ladders
 • Work up to 12-hour shifts
 • Coordinate body movements when using tools or equipment
 • Reach and stretch to position equipment and fixtures while maintaining balance
 • Bend or twist the body into unusual positions while working
 • Perform physical tasks all day without becoming overly tired
 • Use hands to manipulate small wires and objects
 • Push or pull heavy objects into position
 • Work in a noisy environment
 • Work at depths, such as under raised floors
We have plenty of other roles in our Data Centers, please find more information and apply here - https://bit.ly/396ZmeK

Swedish

Drifttekniker

BESKRIVNING
 • Amazon Web Services söker drivna och detaljorienterade drifttekniker (Engineering Operations Technicians/EOT's) till våra datacenter i Katrineholm, Eskilstuna och Västerås. Detta team arbetar med drift av den kritiska infrastrukturen i Amazon Web Services datahallar. Fokus är att säkerställa att våra datacenter drivs med 100 % tillgänglighet, och teamet ger samtidigt förstklassig service till andra grupper inom anläggningarna. Vi strävar efter mångfald på arbetsplatsen och söker alltid efter de mest kompetenta personerna för uppgiften, oavsett ålder, kön eller etnicitet.
Driftteknikerna står för Amazons första-linjeinsatser vid felsökning och drift av elektrisk och mekanisk utrustning. Det inkluderar bland annat reservkraft, hög- och lågspänningsställverk, UPS-system, kylutrustning, driftlarm och viss utrustning i datahallarna. De tekniska systemen som stödjer kritiska servrar måste vara i drift med en tillgänglighet på över 99,999 %. Rollen innefattar också att proaktivt driva förbättringsarbeten och optimera driftkostnaderna inom anläggningarna.

ANSVARSOMRÅDEN
 • Drift och underhåll av mekaniska och elektriska system
 • Problemanalys vid tekniska fel
 • Felsökning av tekniska system och serverrack inom givna tidsramar
 • Säkerställa att alla säkerhetsprocesser följs under pågående arbeten
 • Kapacitet att arbeta i 12 timmars skift
 • Utföra dagliga kontrollronder och avläsningar av driftvärden
 • Hantera allt arbete enligt företagets interna underhållsprocesser
GRUNDKRAV
 • Utbildning inom elanläggningar, mekaniska system eller mätinstrument och/eller relevant erfarenhet
 • Minst två års relevant arbetserfarenhet
 • Bra kommunikationsförmåga, både muntligt och i skrift (Amazons arbetsspråk är engelska)
 • Förmåga att leda och organisera
 • Uppmärksam på detaljer
 • Självgående
 • Förmåga att prioritera i komplicerade och snabbt föränderliga miljöer
FYSISKA KRAV
 • Kapacitet att arbeta upp till 12 timmars skift
 • Arbeta på ojämna ytor, på hög höjd och från stegar/plattformar
 • Regelbundet lyfta och/eller flytta viss utrustning.
 • Utför normala tekniska uppgifter, använda handverktyg, använda hela kroppen, manipulera små föremål mm. under långa perioder
 • Arbeta (med hörselskydd) i bullriga miljöer
Vi söker också medarbetare till andra roller inom våra datacenter. Läs mer och ansök här - https://bit.ly/396ZmeK
+ Läs mer om jobbet

Inga fler jobb från Amazon Web Services tillgängliga

Inga fler liknande jobb tillgängliga