Trafikverket · Publicerad 11 jan 2021

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
Vi på enheten Signal och Övervakning har ansvaret för olika teknikområden inom järnvägen så som signalsystemet, kamerasystemet, låssystemet mm. Vi är totalt 18 medarbetare. Tillsammans arbetar vi med frågor kring signal järnväg. Inom dessa teknikområden har vi expertkunskap.

I rollen som utredare kommer du sammanställa och analysera material samt föreslå lösningar, tekniska och administrativa, inom de teknikområden vi ansvarar för. I ditt arbete ingår att initiera och leda ständiga förbättringsinitiativ. Du kommer att ha många kontakter inom Trafikverket. Som utredare kommer du främst arbeta med teknikområdet signal.

I dina arbetsuppgifter kommer du bland annat:
 • Verka som stöd inom kunskapsområdet signalteknik
 • Delta i /driva olika typer av åtgärder från utredning, planering, upphandling och fram till genomförande
 • Ta fram strategier för underhåll
 • Analysera och redovisa anläggningens tillstånd utifrån nedbrutna mål
 • Samordna behov av underhåll och reinvesteringar
 • Samordna behov av nya eller förändrade tekniska lösningar
 • Kravställa ny eller förändrad anläggning
 • Kravställa regelverk som styr utveckling och utformning anläggning
Jag som blir din chef heter Mirofora Kalaitzidou. Jag tror på att nyckeln till framgång är kommunikation och att våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Jag tror på att vi är prestigelösa och hjälper varandra för att nå våra mål. Tillsammans, är nyckelordet! Jag hoppas du vill vara med på vår resa att utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem!

Kvalifikationer

Vem är du?

Om du är en person som både är intresserad av och engagerad i teknik, kommer du trivas i den här rollen!

Vi ser gärna att du drivs av utmaningar och levererar resultat från ett helhetsperspektiv. Stor del av rollen innebär kontakter med andra. Vi räknar därmed att du är bra på att bygga förtroende, samverka och skapa långsiktiga relationer. Att hela tiden förbättra och utveckla verksamheten tycker du är viktigt och tar därför ofta initiativ i det som behöver göras och agerar därefter. För att båda lyckas och trivas i rollen behöver du kunna arbeta och driva dina frågor självständigt och även samarbeta med dina kollegor för att nå våra mål.

Ditt arbetssätt gynnar alla parter inom Trafikverket på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat!

Vi söker dig som
 • har högskoleingenjörs- eller universitetsutbildning med inriktning mot signalteknik inom järnväg, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdigt
 • har flera års relevant erfarenhet av arbete i närtid inom det signaltekniska området för järnväg
 • har flera års erfarenhet av utredningsarbete
 • har erfarenhet av att arbeta med kollegor från andra avdelningar och befattningar inom signalområdet för järnväg
 • har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap om
 • ERTMS, datorställverk och reläställverk
 • standarder, föreskrifter och projektering inom signalområdet
 • underhållsarbete i signalanläggning
 • informationssäkerhet och säkerhetsskydd
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Placeringsort: Västerås, Eskilstuna, Malmö, Örebro, Borlänge, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Kristianstad, Linköping, Norrköping, Trollhättan eller Gävle.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-AT1

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-02-01

Upplysningar

Rekryterande chef Mirofora Kalaitzidou
0101237869

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
1 feb 2021
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga