Greater Copenhagen Committee · Publicerad 31 okt 2019

Greater Copenhagen Committee

Det blir ditt uppdrag att bidra till Greater Copenhagens vision och skapa nationell och internationell synlighet kring Greater Copenhagen tillsammans med styrelsen.

Visionen för vårt arbete är:

Greater Copenhagen is the center of sustainable growth and quality of life. Because we offer agile, collaborative and accessible conditions - where people and businesses can unleash their potential.

Greater Copenhagen syftar övergripande till att öka hållbar tillväxt och sysselsättning genom att:
 • Stödja den gemensamma marknadsföringen av "Greater Copenhagen".
 • Arbeta för att skapa en stark internationell infrastruktur.
 • Arbeta för att locka investerare, turister, företag och talanger.
 • Arbeta för en integrerad och hållbar tillväxtregion, bland annat genom att understödja integreringen av arbetsmarknaden och försöka påverka den lagstiftning och de gränshinder som bedöms utgöra hinder för tillväxt.
 • Skapa gemensamma strategiska näringslivssatsningar.
Greater Copenhagens handlingsplan för 2020-2021 markerar ett nytt kapitel för samarbetet och fokuserar på fyra strategiska insatser som är avgörande för Greater Copenhagens utveckling: En integrerad arbetsmarknad, Greater Copenhagen green, infrastruktur och mobilitet och digital utveckling.

Greater Copenhagen har en organisation som innefattar en politisk styrelse, en styrgrupp på direktörsnivå, en samordningsgrupp och ett sekretariat.

Om Greater Copenhagen - Sekreteriatet

Sekretariatets huvudsakliga uppgift är att se till att styrelsens beslut genomförs, hantera den ekonomiska styrningen samt att de praktiska frågorna i organisationen fungerar. Sekretariatet består av en Managing Director och några medarbetare. Som Managing Director rapporterar du till ordföranden för kommitteens styrgrupp.

Sekretariatet är gemensamt för alla som är med i Greater Copenhagen. Sekretariatet är drivande inom Greater Copenhagens prioriterade områden. Som Managing Director ska du etablera nätverk och samarbetsrelationer, bidra till att lyfta upp relevanta frågor på agendan och initiera diskussioner som öppnar upp för genomförandet av Greater Copenhagens ambitioner. Sekretariatets stöd till tillväxtprojekt och utvecklingssamarbete sker genom ett nära samarbete med medarbetare i regionerna och kommunerna. Detta innebär att du i rollen på ett naturligt sätt navigerar och trivs i en miljö där samarbete och rådgivning till styrgrupp och styrelse bygger på den kunskap och erfarenhet som organisationerna har.

Uppdraget Det blir ditt uppdrag att bidra till Greater Copenhagens vision och skapa nationell och internationell synlighet kring Greater Copenhagen tillsammans med styrelsen. Detta innebär ett starkt fokus på att:
 • Proaktivt utveckla, inspirera, utmana och ge förslag kring relevanta politiska beslut till styrelsen.
 • Ansvara för sekretariatets service till styrelsen, styrgruppen och samordningsgruppen.
 • Genomföra styrelsens beslut tillsammans med medlemmarna och som ordförande i samordningsgruppen.
 • Sätta en tydlig riktning för sekretariatets arbete samt vara en drivande kraft när det gäller att utveckla Greater Copenhagen. Detta innebär också att säkerställa ett gott ledarskap för sekretariatet samt koordinering av arbetet med medlemmarna i samordningsgruppen.
 • Representera Greater Copenhagen i nationella och internationella sammanhang.
 • Skapa relationer och nätverk i kombination med kraft och förmåga att kunna gå från ord till handling.
 • Verka och navigera i en miljö med brett spektra av olika verksamheter och aktörer.
 • Utveckla sekretariatets kompetenser och samarbete med politiker, tjänstemän och andra samarbetspartners.
 • Ansvara för övergripande koordinering av de fyra insatsområdena och dess projektledare/projektgrupper för att säkerställa synergier och kunskapsöverföring.
 • Initiera aktiviteter, understödja och säkerställa kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte kring Greater Copenhagen i samarbete med arbetsgrupper, medlemsorganisationer och samarbetspartners.
Din bakgrund
 • Du har erfarenhet av att arbeta med strategisk rådgivning i en politiskt styrd organisation och förmågan att agera flexibelt i en miljö där det finns många olika aktörer och intressenter. Har du erfarenhet från näringslivet är det en extra merit.
 • Du har en god kunskap om politiska system, offentlig administration och förvaltning i Danmark och Sverige, där administrativ service och ärendeberedning till politiken är en del av arbetet.
 • Du har erfarenhet av att arbeta i såväl Danmark och Sverige som i en internationell miljö
 • Du har erfarenheter av eller kunskap om hållbar tillväxt, investeringar och företagsutveckling
 • Du är en driven och energisk utvecklare med god förmåga att gå från ord till handling
 • Du har en god förmåga att skapa relationer och bygga nätverk.
 • Du är empatisk, balanserad och trovärdig, med en god diplomatisk förmåga.
 • Du är medievan och har god kommunikativ förmåga.
 • Du har relevant akademisk utbildning
Är du intresserad och har rätt bakgrund är du välkommen att kontakta John Reynolds, Mercuri Urval DK, tlf. +45 5076 1222, e-mail: john.reynolds@mercuriurval.com eller Christian Nyhlen, Mercuri Urval SE, tlf. +46 73 366 75 76, e-mail: christian.nyhlen@mercuriurval.com eller Regiondirektör Per Bennetsen, tlf + 45 5787 5002, e-mail: perben@regionsjaelland.dk samt Senior Advisor Renee.mohlkert@helsingborg.se.

Du kan läsa mer om Greater Copenhagen på https://www.greatercph.dk

eller https://www.greatercph.se

Anställningsvillkor

Tjänsten tillsätts i enlighet med avtal för chefer. Tjänsten tillsätts snarast. Placering är både i Danmark och Sverige med kontor på Nörregade 7 b i Köpenhamn. Resor ingår därför i tjänsten.

Ansökan

Ansök via www.mercuriurval.dk (referencenummer SE-13864) . Sista ansökningsdag är den 18 november kl 12.00.

Process

Den första intervjurundan förväntas genomföras den 29 november .2019 från kl 8.00 i Hellerup och andra intervjurundan den 11 december 2019 från kl 12.00 i Malmö eller den 12 december. från kl 14.30 i Malmö
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Greater Copenhagen Committee är ett politiskt partnerskap mellan Region Skåne och Region Halland, Region Sjælland och Region Hovedstaden, samt de 85 kommunerna inom samma geografiska område. Tillsammans arbetar vi för att skapa en metropol som bygger på ökad tillväxt, växande arbetsmarknad och god livskvalitet för våra 4,3 miljoner invånare.

Vi vill tillsammans stå starkare i konkurrensen i förhållande till andra metropoler som Stockholm, Berlin och Amsterdam för att attrahera arbetskraft och investeringar till Greater Copenhagen.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
18 nov 2019
Ort
Utland
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Affärsutvecklare

Inga fler liknande jobb tillgängliga