Så skriver du en bättre platsannons

Vägen till effektivare rekrytering

För att få så många ansökande som möjligt till rekryteringen finns det vissa saker som är bra att tänka på när man skriver en platsannons. Lena Berlin Stålhammar, rekryteringsansvarig på Schibsted Media Group, har arbetat länge i rekryteringsbranschen. Här delar hon med sig om sina bästa tips om hur du skriver en mer effektiv platsannons.

1. Skriv en tydlig och talande rubrik

Det första man som läsare lägger märke till är rubriken. Den behöver därför vara lockande, enkel och framförallt belysa tjänsten på ett tydligt sätt. Eftersom många kandidater söker på titlar för att matcha sin profil mot rätt jobb, är det viktigt att rubriken innehåller det som är sökbart. Lägg därför aldrig ut interna titlar utan håll er till det som är vedertaget och igenkännande.

2. En introduktion fångar intresset

I detta avsnitt är det till fördel att på ett kortfattat och attraktivt sätt beskriva företaget samt vilken tjänst ni söker. Varför söker ni den här rollen? Är det en omorganisation? Går det så bra för företaget att ni nyanställer? För att kandidaten snabbt ska fångas av tjänsten och vilja fortsätta att läsa är det viktigt att texten är säljande men utan att gå till överdrift. Det är relevant att ta upp på vilken nivå i organisationen tjänsten är, rapporteringsvägar samt om rollen innebär resultat- eller personalansvar. Detta för att kandidater med ”rätt” erfarenhet i ett tidigt skede ska lockas.

3. Beskriv arbetsuppgifterna på ett inbjudande sätt

En arbetsbeskrivning kan hämtas direkt från en kravspecifikation, dock är det oftast nödvändigt att gå igenom och lyfta fram de delar som är mest relevanta. Syftet med att beskriva arbetsuppgifterna är att ge en inbjudande med fortfarande realistisk bild av rollen. Det är bra att använda sig av vedertagna ord med högt igenkännande även om det inte alltid känns så nytänkande. Det är dock av stor vikt att kandidaten känner igen termer och beskrivningar för att man ska kunna ta till sig informationen på ett bra sätt. Detta avsnitt kan med fördel skrivas i punktform för att ge en tydlig och strukturerad bild.

4. Var specifik i kvalifikations-beskrivningen!

Det finns ett värde att vara så specifik och konkret som möjligt vad gäller den erfarenhet som krävs för rollen. Det är även bra att fundera på vad som är krav och vad som är önskvärt/meriterande, inte minst för det fortsatta arbetet i rekryteringsprocessen. Kandidaterna ska snabbt kunna bilda sig en uppfattning om de är kvalificerade eller inte. Här bör ni även få med eventuella krav/önskemål på systemkunskaper, språkkunskaper etc. Även detta avsnitt kan med fördel skrivas i punktform.

5. Personliga egenskaper

I detta avsnitt beskrivs de egenskaper som är relevanta för rollen. Försök att inte överdriv med många olika egenskaper som ni som arbetsgivare önskar att kandidaten ska ha, utan tänk till vilka egenskaper som gör sig bäst i rollen. Väv ihop de förmågor som tjänsten kräver med de personliga egenskaper som finns i kravprofilen. Välj att beskriva ett beteende snarare än en egenskap. Istället för att skriva att personen vi söker ska vara strukturerad och utåtriktad, kan man exempelvis skriva "rollen som säljare ställer höga krav på förmågan att planera och prioritera sitt arbete och sina aktiviteter. Det är även av stor vikt att du har lätt för att skapa och behålla goda relationer".

6. Lyft fram ert erbjudande som arbetsgivare

Idag är det stor konkurrens om kandidater inom många tjänsteområden, det är därför viktigt att få fram varför kandidaten ska jobba just hos er. Att på ett positivt sätt beskriva kulturen på företaget/gruppen, vilka personalförmåner som erbjuds samt lyfta fram vissa delar av arbetsvillkoren, kan spela en stor roll i avgörandet hos kandidaten. Finns det friskvårdsbidrag? Kan ni erbjuda flexibla arbetstider i den här rollen? Finns det goda utvecklingsmöjligheter? Finns det möjlighet att gå utbildningar? Är det en internationell miljö? Även placering av företaget samt beskrivning av lokaler kan också vara av betydelse. Det är dock bra att anpassa budskapet efter målgruppen, då olika roller inom olika yrkesområden kan se olika på vilka förmåner som är mest attraktiva.

7. Berätta mer om företaget i slutet

Om man vill ge läsaren ytterligare information om företaget, organisationsstruktur, arbetsmiljö etc är det bra att göra det sist i annonsen, så att läsaren själv kan avgöra om han/hon vill fördjupa sig.

8. Håll det kort och relevant

Det är alltid bra att fundera på vilken målgrupp annonsen avser och försöka att anpassa texten så gott som det går efter det. Det är framförallt viktigt att se till att annonsen inte blir för lång och tungrodd. En kandidat läser troligtvis flera annonser vid samma tillfälle och vill inte att det går åt för mycket tid och energi till långa företagsbeskrivningar, förklaringar och komplicerade termer. Samtidigt som en text inte ska vara för tung ska den heller inte vara alltför lättsam, då det kan ge ett oprofessionellt intryck. Det gäller alltså att hålla en bra balans i texten. Avsluta annonsen med information om hur kandidaten söker tjänsten samt kontaktuppgifter till ansvarig rekryterare/chef.