Försvarsmakten · Publicerad 12 okt

Lokalplaneringsenhet Norr (LplE Norr) utgör Försvarsmaktens beställarkompetens för alla förband inom de fyra nordligaste länen gentemot Fortifikationsverket för mark och lokaler. LplE Norr funktionsleds av HKV och arbetar med effektivt lokalnyttjande, anskaffning och avveckling av fastigheter. Planeringen omfattar nyinvesteringar för ca 500 till 1000 miljoner kronor varav cirka 20 till 200 miljoner kronor per garnisonsort.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som infrastrukturhandläggare skall Du verka som lokalsamordnare inom Bodens garnison och ansvara för vidmakthållande av befintligt fastighetsbestånd. I arbetsuppgiften ingår bland annat lokal- och hyresfördelning, planering, granskning av avtal, beställning av fastighetsnära tjänster och anpassningar. Du skall även verka som objektledare vid mindre ombyggnationer/anpassningar och sammanhålla kontakter med berörda myndigheter och organisationsenheter inom Försvarsmakten. Objektledning innebär att vara Försvarsmaktens representant under hela byggprocessen, från inledande programarbete till att verifiera beställt objekt under projektering och byggproduktion. Du kommer även att medverka i garnisonsplanering och utredningar avseende effektivt lokalnyttjande. Arbetet innebär omfattande personkontakter och att leda projektgrupper.
Arbetsorten är Boden och tjänsten innebär en del tjänsteresor, främst inom Norrbotten.

Kvalifikationer
Vi ser att du har en inriktning inom samhällsplanerar- eller fastighetsinriktad universitets-/högskoleutbildning med examen eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdigt, B-körkort, goda kunskaper i engelska samt svenskt medborgarskap.
Tidigare erfarenhet av projektledning och Försvarsmaktens verksamhet är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi förutsätter att Du är en kommunikativ och omdömesgill person som har lätt för att samarbeta. Du är kreativ, flexibel och strukturerat lagd.

Upplysningar
Chef Lokalplaneringsenhet Norr, John Hansson, tel: 0921-34 83 23, 070-336 85 44
Produktionsledare anskaffning, Annica Eliasson, tel: 0921-34 83 45, 070-315 42 25
Produktionsledare vidmakthållande och planer, Charlotte Berglund, tel: 0921-34 81 47, 072-242 01 28

Fackliga företrädare
SACO Anneli Strand, tel: 0921-34 96 42
OFR-S Annelie Forshage: tel: 0921-34 88 15
SEKO-F Margareta Ryding: tel: 0921-34 80 24
OF Bothnia Ronald Lahti: tel: 0921-34 88 10

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Säkerhetsprövning med godkänd registerkontroll genomförs före anställning. Anställning medför krigsplacering i Försvarsmakten samt skyldighet att vid behov tjänstgöra vid internationell insats.

Befattningen är civil. Tillträde enligt överenskommelse.

Placering vid Lokalplaneringsenhet norr i Boden

Välkommen med din ansökan senast 2018-11-04. Din ansökan ska innehålla personligt brev, CV, bestyrkta betygskopior samt de handlingar och referenser du i övrigt önskar åberopa.
Lön enligt avtal. Individuell lönesättning tillämpas.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norrbottens regemente I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Kiruna i norr till Härnösand i söder. I 19 ansvarar bland annat för att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och en jägarbataljon. I 19 har uppdraget att utveckla jägarförmågan inom armén och vinterförmågan inom Försvarsmakten. Vid regementet finns en brigadstab med uppgift att leda delar av arméns förband under kris och krig, samt staben för Militärregion Nord, som ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen. Vid I 19 finns också sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga