Försvarsmakten · Publicerad 20 feb

1.Tekniska bataljon

1. Tekniska Bataljonen är FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) insatsförband och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Vår uppgift är att stödja andra förband med tekniskt stöd, reparationer och underhåll av Försvarsmaktens materiel. Vår verksamhet genomförs idag i Halmstad, Boden, Skövde, Kungsängen och Revinge samt internationellt vid våra insatser i exempelvis Mali. Bataljonen består av en bataljonsledning i Halmstad, två Brigadtekniska kompanier i Skövde respektive i Boden, samt ett Operativt tekniskt kompani och Vapnö utbildningskompani i Halmstad.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer vara materielmottagare/gruppchef på en teknisk pluton som genomför förebyggande- och avhjälpande underhåll i Bodens garnison som sträcker sig i mer än 53% av landets yta, framförallt hjulfordon och stridsfordon. Materielmotagaren planerar och förbereder reparationerna. Du kommer tjänstgöra på en teknisk pluton om 25 hel- och deltidsbefattningar varav ca 10 heltidstjänstgörande befattningar är bemannade. Du kommer att stödja plutonchefen och dennes ställföreträdare med uppbyggnad, drift och övning av plutonen.Plutonen består av en hjulfordonsrepgrupp, spec.repgrupp, artillerirepgrupp, stridsfordonsreptropp samt en reservmaterielgrupp.

Kvalifikationer

- Specialistofficer i teknisk tjänst, OR6/OR7

Meriterande kvalifikationer
  • Erfarenhet av de vanligast förkommande stödsystemen inom teknisk tjänst.
  • Erfarenhet av något av brigadens ingående tekniska system
  • Erfarenhet från samverkan med FSV/FMV och FMLOG
  • Internationell erfarenhet
Personliga egenskaper

Som materielmottagare/gruppchef på 1. tekniska bataljon är du en individ med stort intresse av att praktiskt leda personal i en teknisk miljö i fält och verkstad. Du är en person som har förmågan att stå upp för vår verksamhet och vara beredd att leda tillfälligt sammansatta repenheter. Du har även ett stort intresse och förmåga för utvecklingsarbete. Att vara materielmottagare på 1.tekniska bataljon innebär att du måste ha omdöme, kunskap och empatisk förmåga att fatta egna beslut. Det är centralt att du naturligt agerar inom ramen för Försvarsmaktens värdegrund. Vi lägger stor vikt på det goda ledar- och chefskapet och det är vår förmåga att leva upp till detta som ger oss förutsättningar att rekrytera och behålla vår personal och därmed bygga upp en verksamhet som levererar det som efterfrågas av oss. På 1.tekniska bataljon efterstävar vi en jämställd arbetsplats med en mångfald hos oss som arbetar här, det är cheferna som är den främsta faktorn för att vi ska kunna leva upp till detta. Om detta är naturligt för dig och om du ser det som en möjlighet och utmaning har du rätt förutsättningar för denna tjänst.

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

Kn Mikael Olofsson, Kompanichef

Tel: 076-1048269,mail: mikael.olofsson@mil.se

Fackliga kontaktpersoner vid FMTS

HSOF: Marie Meigård

OFR-S: Roland Kramer

SACO: Nermina Dzanic

SEKO: Jörgen Stehn

Samtliga ovanstående nås via växelnummer: 035-266 20 00

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Arbetsort: Boden

Beräknat startdatum: Snarast eller efter överenskommelse

Välkommen med din ansökan

Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling och insatsverksamhet. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare och soldater i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Vid FMTS finns insatsförbandet 1:a tekniska bataljon. Bataljonen har förutom i Halmstad verksamhet i Revinge, Eksjö, Skövde, Kungsängen och Boden.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet