Trafikverket · Publicerad 23 sept

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

På den centrala funktionen HR arbetar vi för att skapa en modern och attraktiv arbetsplats, med rätt kompetens på rätt plats i organisationen. Vi har ett strategiskt och funktionellt HR-ansvar för hela Trafikverket och bidrar med stöd och styrning inom HR-området till organisation och chefer. Frågor som kompetensförsörjning, avtal, villkor, arbetsmiljö, hälsa och organisation ingår i vårt uppdrag. Dessutom är det vår uppgift att stärka Trafikverkets ställning som en attraktiv arbetsgivare, för såväl egna som framtida medarbetare. Vår ambition är att skapa en stimulerande arbetsmiljö som präglas av arbetsglädje och engagemang. Vill du följa med på resan?
Enheten Lön och System har idag 20 medarbetare och sorterar organisatoriskt under avdelning HR-center inom Centrala Funktionen HR. Enheten svarar för följande verksamheter:
  • Löneadministration för hela Trafikverket, idag hanteras ca 6700 löneutbetalningar per månad.
  • Systemförvaltning av Trafikverkets HR-system Heroma
Lönespecialist

Arbetsuppgifter
Som lönespecialist hos oss på Trafikverket arbetar du med lönefrågor på vårt nationella HR-Center i Borlänge. Du ingår i ett team som tillsammans arbetar på ett konsultativt sätt med chefer och medarbetare i hela verksamheten. Likväl arbetar du i administrativt komplexa processer som du även utbildar och informerar andra i organisationen kring.

Några av dina arbetsuppgifter är:
  • Rimlighetsgranska inkomna tillägg/avdrag enligt gällande lagar och avtal
  • Sammanställa utbetalningsunderlag
  • Problemlösning
  • Ge service när det gäller frågor om lön/tillägg/frånvaro/avdrag/schemahantering
  • Stödja chefer i lönerelaterade frågor samt systemstödet Heroma.
Kvalifikationer
För denna tjänst söker vi dig som har gått Yrkeshögskolans lönespecialistutbildning. Eftersom rollen innebär att ge stöd och service till chefer och medarbetare är det meriterande med tidigare erfarenhet från supportverksamhet

I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på www.rekryteringslots.se

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-02

Upplysningar

Enhetschef Eva Brodin
010-1235369

ST Jerk Wiktorsson
010-123 1104

Saco Kjell Fors
010-123 5360

SEKO Tony Ridderstedt
010-125 7441
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga