Trafikverket · Publicerad 19 okt

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Med en uppdragsvolym på 35 miljarder kronor är Trafikverket den största beställaren i anläggningsbranschen. Trafikverket är också en stor beställare på den internationella marknaden för väg- och järnvägskomponenter. Som ledande beställare har vi en unik möjlighet att påverka branschens effektivitet och bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad. Vi har också genom våra strategier och arbetssätt både en möjlighet och skyldighet att säkra tillgänglighet av entreprenader och komponenter till lägsta möjliga livscykelkostnad.

Projektledare framtida logistikflöden

Arbetsuppgifter
Som projektledare inom framtida logistikflöden positionerar du Trafikverket i framkanten, driver ständiga förbättringar och verksamhetsutvecklingsprojekt, leder och genomför utredningar/analyser gällande verkets logistikflöden av tekniska komponenter. Du har en central del i att leda utveckling av principer, rutiner och metoder samt coacha medarbetare som jobbar taktiskt eller operativt.

Ditt uppdrag innebär att du är med och formar Trafikverkets logistik. Ditt arbete syftar till effektivare inköp och varuflöden med mer nytta för pengarna. Du ser över och utvecklar kritiska processer, flöden och arbetssätt inom Trafikverkets logistikprocess. I arbetet ingår också att utveckla organisationen att bli en professionell kravställare avseende logistik, samt utveckla analysförmågan inom organisationen.

En av tjänsterna kommer initialt vara inriktad mot logistikutveckling och den andra kommer initialt bedrivas inom pågående utvecklingsprojekt avseende produktstrukturer och produktkonfigurering. Inom området logistikutveckling är exempelvis digitalisering och styrning av prognosinformation, kvalitet samt reservdelsförsörjning prioriterat, inom produktstrukturer att utforma och införa produktstrukture; utveckla, stödja och samordna artikelhantering samt digitalisering och styrning av beställningar.

Ange i ansökan vilken inriktning du är intresserad av.

Kvalifikationer
Vi söker dig med minst 3-årig universitets-/högskoleutbildning inom logistik eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har 3-4 års erfarenhet av analytiskt arbete samt erfarenhet av att leda och arbeta i projektform.

För att vara framgångsrik krävs att du är drivande och affärsmässig samt har en god strategisk höjd, analytisk förmåga och handlingskraft. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Utmaningarna i arbetet är ofta komplexa och varierande till sin art vilket kräver ett stort mått av nytänkande. Uppdraget innebär stora kontaktytor vilket förutsätter att du är en relationsskapande person med god samordningsförmåga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-26

Upplysningar

Avdelningschef Christer Hagberg
010-123 1514

Saco Richard Erikcsäter
010-123 24 44

SEKO Catarina Jacobsen
010-123 2240

ST Ami Åreng
010-125 80 02
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga