Trafikverket · Publicerad Igår 00:00

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter
I rollen som Projektledare kommer du under 2018 leda ett projekt inom strategisk kompetensförsörjning med fokus på signalteknik. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att Trafikverket ska klara sina framtida behov av kompetens inom det signaltekniska kompetensområdet.

Projektet är en förlängning av ett pilotprojekt där man har tagit fram en genomförandeplan. Fokus i det fortsatta arbetet är genomförande av aktiviteter inom Trafikverket samt med externa aktörer och samverkansparter i branschen.

Projektgruppen som du kommer att leda är en positiv och förbättringsfokuserad projektgrupp bestående av chefer med behov av signalteknisk kompetens. Projektdeltagarna lägger mellan 10-20% av sin tid för arbete i projektet. Detta innebär att du som projektledare förutom att du leder projektet också kommer jobba operativt med de aktiviteter som behöver genomföras.

När projektet avslutas 2018-12-31 kommer du fortsätta att arbeta inom projekt ERTMS - European Rail Traffic Management System. Du kommer att ingå som en av flera projektledare inom verksamhetsberedskap som arbetar med att förbereda hela Trafikverket och branschen för införandet av signalsystemet ERTMS. Projektets syfte är att reinvestera järnvägens signalsystem och bidra till en modern, standardiserad och digitaliserad signalanläggning för järnvägen. Tidsperspektivet är fram till år 2035 och projektet är också ett av de största industriprojekten i landet

Kvalifikationer
Du är en erfaren projektledare, uppdragsledare eller motsvarande med flerårig erfarenhet av att driva komplexa projekt. Vidare har du goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Det är meriterande med erfarenhet av signalteknik samt projektledning i större organisation.

Förmodligen har du en teknisk högskoleutbildning (180 hp/120 p), men du kan även ha en annan bakgrund kompletterad med en gedigen erfarenhet från projektledning och/eller branscherfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

Du bygger ditt ledarskap på förtroende genom samverkan och tillit. Du tycker om att leverera resultat tillsammans med andra och driver utveckling genom att ta initiativ, inspirera och engagera samtidigt som du är duktig på att kommunicera.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Du har körkort för personbil.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-01-21

Upplysningar

Projektchef Anders Åkeson
010-124 3928

Saco Elin Bartsch
010-124 3143

ST Airi Larsson
010-123 6243

SEKO Per-Arne Utbult
010-123 2824
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
21 jan
Ort
Borlänge
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Projektledare

Inga fler liknande jobb tillgängliga