Trafikverket · Publicerad 23 sept

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Den centrala funktionen Ekonomi och styrning har ett övergripande ansvar för ledningen och styrningen av Trafikverket. Här ingår bland annat planering och uppföljning av verksamheten, finansieringsfrågor, koncerngemensam redovisning, bokslut och fakturahantering. Vi ska säkerställa att Trafikverket har effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning samt god intern styrning och kontroll.
Redovisningscontroller

Arbetsuppgifter
Du arbetar med Trafikverkets övergripande redovisning och bokslut samt samordnar och kvalitetssäkrar den löpande redovisningen från Trafikverkets verksamhetsområden och övriga centrala funktioner. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla rutiner och arbetssätt samt stödja verksamheten i redovisnings- och ekonomistyrningsfrågor. I arbetsuppgifterna ingår även förvaltning, utveckling och uppföljning av Trafikverkets ekonomimodell.

Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleexamen 180 hp med inriktning mot redovisning samt minst några års erfarenhet av kvalificerad redovisning. Det är meriterande med erfarenhet från övergripande redovisning inom statlig verksamhet, kunskaper om momsfrågor och redovisning av EU-medel.

Vi söker en medarbetare med mycket god analytisk förmåga samt förmåga att självständigt planera, prioritera och driva arbetat framåt. Tjänsten kräver att du är noggrann, ansvarsfull och engagerad.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-17

Upplysningar

Enhetschef Liselotte Fahlcrantz
010-123 5554
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget