Trafikverket · Publicerad 2 juli

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Har du ett stort intresse för samhällsekonomi och transportekonomi och att utvecklas tillsammans med våra experter inom området? Hos oss får du möjlighet att utveckla, förvalta, tillämpa och kommunicera effektmodeller, metodik och metoder för samhällsekonomisk analys inom transportområdet.

I rollen som Samhällsekonom ser du till att ett samhällsekonomiskt synsätt genomsyrar Trafikverkets verksamhet och din roll blir att tillhandahålla effektmodeller, metoder, indata, analysverktyg och säkerställa att samhällsekonomiska analyser kvalitetsgranskas, beslutas och tillhandahålls via Trafikverkets hemsida. Du ger expertstöd kring samhällsekonomi och effektmodeller och kommunicerar aktivt resultat och kunskap via intranät, webben och seminarier.

Du kommer att anpassa befintliga och även ta fram nya effektmodeller för samhällsekonomisk analys i Trafikverkets verktyg. I dina arbetsuppgifter ingår också att ta fram ny kunskap, bland annat genom forskning, kring effektmodeller, samhällsekonomi och prognoser, samt följa det nationella och internationella arbetet inom området. Inriktningen på denna tjänst är utveckling, förvaltning och expertstöd kring effektmodeller och samhällsekonomisk metod. Du kommer att medverka i ASEK (Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn) kring samhällsekonomisk metod och kalkylvärden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleexamen om minst 240 hp med inriktning nationalekonomi eller transportplanering med inriktning mot transportekonomi eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
  • Flerårig yrkeserfarenhet av att arbeta med samhällsekonomisk metod, effektmodeller och analyser inom transportområdet alternativt flerårig erfarenhet av forskning inom området nationalekonomi, effektmodeller och/eller transporter.
  • Goda matematiska kunskaper
Det är meriterande om du
  • Kunskaper kring IT-baserade transportmodeller, programmering och CBA-verktyg.
  • för tjänsten relevant forskarutbildning
  • har erfarenhet av projektledning
Som person är du kvalitetsmedveten, analytisk och har en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du har en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-09-14

Upplysningar

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Jerk Wiktorsson
0101231104

SACO Bertil Magnusson
0101235809

Rekryterande chef Peo Nordlöf
0101235827

Rekryterande chef Camilla Granholm
0101235881
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
14 sept
Ort
Borlänge
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1