Trafikverket · Publicerad 9 okt

Som en av landets största beställare är vårt uppdrag att bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen och bidra till samhällsutvecklingen. Investering är ett av Trafikverkets fem verksamhetsområden och ansvarar för ca 1500 investerings- och reinvesteringsprojekt för både väg och järnväg. Investering har drygt 900 medarbetare i hela landet och omsätter cirka 15 miljarder kronor per år.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
I tjänsten som specialist inom vägutformning är ditt arbetsområde att driva och utveckla Trafikverkets verksamhet med höga krav inom området vägutformning och trafiksäkerhet. Du är ett stöd till projektledaren vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt samt medverkar till att erfarenheter förs vidare i verksamheten. Du arbetar oftast i nära samarbete med kollegor inom närliggande och andra teknikområden. Du deltar i olika typer av projekt, från plan- till byggskedet där framtagande av förfrågningsunderlag och leveranskontroller av tekniska beskrivningar och andra projekthandlingar är en central del. Tjänsten innebär ibland att du även samordnar närliggande teknikområden och jobbar då närmare projektledningen. Som specialist har du möjlighet att medverka i arbetet med att utveckla regelverk, tekniska utredningar, forsknings- och utvecklingsprojekt, standardisering, omvärldsbevakning samt att företräda Trafikverket i relevanta branschorganisationer såväl nationellt som internationellt. Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har högskole- eller universitetsutbildning inom väg och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdigt
  • har flerårig erfarenhet inom området vägutformning från infrastrukturprojekt där du arbetat med planläggning, projektering och/eller konstuktion
  • har god kunskap om gällande ramverk och regelverk inom ämnesområdet är nödvändigt för tjänsten
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Som person
  • har du förmåga att se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik och ekonomi . Tjänsten kräver även en god analytisk förmåga, att du är självgående, är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta
Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-11-05

Upplysningar

Rekryterande chef Arvid Hejll
0101239038

SACO Lennart Askling
0101231508

SEKO Anna Carlsson
0101236055

ST Airi Larsson
0101236243
+ Läs mer om jobbet