Trafikverket · Publicerad 7 sept 2021

Som Tekniknära förvaltare inom IT-drift på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Vill du jobba i samhällets framkant och vara en del av utvecklingen av dess nya infrastruktur och därmed få vara med och påverka? Om svaret på frågan är JA så sök till oss på Trafikverket IKT. Här kommer du att uppleva en stimulerande miljö med spännande möjligheter och variation så att du kan utveckla dina färdigheter.

Arbetsuppgifter
Som Tekniknära förvaltare inom IT-drift kommer du tillhöra enheten Datacenter och en av dess sektioner - Serverinfrastruktur. Det är en roll som förenar ansvar för den dagliga operativa verksamheten inom Datacenter med deltagandet i så väl större som mindre projekt eller uppdrag. På så sätt får du en central roll hos oss på Trafikverket och blir en naturlig kontaktpunkt för många interna intressenter.

Din uppgift kommer vara att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt, samt att engagera och motivera kollegorna på sektionen. Det är du som skapar en gemensam teamkänsla i sektionen där många kunniga specialister bidrar med sin specifika kompetens och hjälper varandra att nå gruppens mål.

Du bidrar till att säkerställa leveransen av uppdraget Drift och förvaltning genom att bl a:
  • Planera, samordna och följa upp verksamhetens leveranser
  • Skapa förutsättningar för att sektionens driftverksamhet fungerar på bästa möjliga sätt
  • Säkerställa det för sektionen optimala beredskapsschemat samt i samråd med chef se till att bemanningen på sektionen är tillräcklig för uppdraget
  • Ansvara för analys av utbildningsbehov och i samråd med chef upprätta utbildningsplaner för sektionens medarbetare
  • Säkerställa att medarbetare har rätta behörigheter och nödvändiga tillstånd (access) för sina uppdrag
I denna roll har du många samverkansytor där din expertis efterfrågas: det är andra tekniknära förvaltare och operativa ledare inom verksamhetsområdet IKT, chefer inom enheten Datacenter samt andra verksamheter på IKT. Kontakter med andra operativa ledare hålls via ett internt forum med regelbundna möten och avstämningar.

Kvalifikationer

Vem är du?

Som person har du god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. För att lyckas i rollen som tekniknära förvaltare behöver du vara en ledare som skapar engagemang och motiverar, en ledare som genom en mycket god kommunikationsförmåga skapar förstående för verksamhet och för gruppen mot gemensamma mål. Du är trygg i ditt beslutsfattande och behåller lugn även i stressade situationer.

Vi söker dig som:
  • har eftergymnasial utbildning med inriktning IT, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har ett par års yrkeserfarenhet av drift och förvaltning inom området serverinfrastruktur (t ex drifttekniker, systemtekniker, systemspecialist, tekniknära förvaltare)
  • har aktuell och relevant yrkeserfarenhet av en ledande roll (t.ex. driftledare, team leader, driftansvarig, projektledare)
  • kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
  • har B-körkort.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

I denna roll kan det vara aktuellt med roterande beredskap på icke-kontorstid (kväll/natt, helg och semester).

Intervjuerna är preliminärt planerade att hållas den 11 och 13 oktober, via Skype.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-EB1

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-09-27

Upplysningar

SEKO Tony Ridderstedt
0101257441

SACO Kjell Israelsson
0101257225

ST Magnus Hedström
0101232828

Rekryterande chef Torbjörn Andersson
0101235115
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
27 sept 2021
Ort
Borlänge
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga