Trafikverket · Publicerad 27 juni

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vår enhet ansvarar för förvaltning och utveckling av trafikinformation på järnväg och är en del av den nationella förvaltnings- och utvecklingsavdelningen på Trafikledning. Som verksamhetsutvecklare har du en central roll i att stödja och utveckla Trafikverkets leverans av trafikinformation på järnväg. Du får stora möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen och att resenärer får den information de behöver när de reser.

Vi behöver öka förmågan att samarbeta med och ställa krav på omgivande processer och verksamheter. Vi söker därför en verksamhetsutvecklare som kan ta en ledande roll i detta arbete. Du kommer att ta fram och förvalta styrande dokument och arbetssätt för vårt kravarbete samt säkerställa att vi har ett gott samarbete med andra delar av Trafikverket som bidrar till trafikinformationsleveransen. Det kan även bli aktuellt att ta en roll i den informationsförvaltning som byggs upp samt stötta i förvaltningen. Du förväntas även bidra till enhetens interna arbetssätt och våra gemensamma frågeställningar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har universitets- eller högskoleutbildning (180 hp/120 p) inom relevant område, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har mycket god kunskap om kravhantering, både att identifiera och formulera krav
  • har gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling med processutveckling
  • har ett strukturerat arbetssätt med fokus på leveranser
  • har en analytisk förmåga
  • har god kommunikationsförmåga och känner dig trygg i att förankra frågor i en komplex organisation
  • är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter
Det är meriterande om du
- har erfarenhet av att arbeta med förvaltning

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-08-06

Upplysningar

ST Bengt Gruvman
0101231346

Seko Dennis Ryd
0101238466

Rekryterande chef Ulrica Sörman
0101231179

Saco Thomas Häggblad
0101239229
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget