Trafikverket · Publicerad 24 juni 2020

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter

Avdelning Nationell planering har en bred verksamhet som spänner över många olika områden. Vi ansvarar bl.a. för lång- och kortsiktig planering inklusive finansieringsfrågor och styrning av trafik med avgifter. Vi stödjer bl.a. Trafikverksregionerna i arbetet med att genomföra regionala analyser och åtgärdsvalsstudier samt bryter ned långsiktiga strategiska planer som kan användas vidare i planeringen. I avdelningens ansvar ingår också att ta fram och följa upp statens trafikavtal för interregional kollektivtrafik. Du kommer att ingå i en grupp på ca 20 medarbetare på enhet Verksamhetsstyrning, som är en av 8 enheter på avdelning Nationell planering. Avdelningens medarbetare är spridda inom ett flertal olika orter i landet.

Som verksamhetsutvecklare jobbar du nationellt och stödjer ledningen i utvecklingen av avdelning Nationell Planerings arbete genom att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Du gör detta genom att arbeta med utveckling av processer, arbetssätt och leveranser.

Din roll är att driva och stödja förbättringsarbeten i samarbete med övriga inom och utanför avdelningen. I uppgiften ingår också att samarbeta med övriga Verksamhetsområden inom Trafikverket samt sprida information om förändrings- och förbättringsarbetet. Du genomför uppdrag av karaktären analys, utvärdering, förbättring och utveckling i form av ansvarig eller deltagare i uppdrag/projekt. En annan del är att arbeta med etablering och tillämpning av processmetodik, förvaltningsmodell och ledningssystem.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.
  • har universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120p) med inriktning mot verksamhets- och organisationsutveckling, eller annan för tjänsten relevant utbildning och erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdigt.
  • har flera års erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling.
  • har erfarenhet av att etablera, leda och implementera projekt och uppdrag inom processbaserad verksamhetsutveckling.
Meriterande
  • Beskriv kortfattat vad som lockar dig i tjänsten, vad du kan bidra med och vilka utmaningar du kan se.
För att bli framgångsrik i rollen som verksamhetsutvecklare hos oss på Planering förväntas att du är resultatinriktad och kan motivera och entusiasmera andra, både ledare och medarbetare, i förändring och utveckling av verksamheten. Struktur samt ordning och reda är också viktiga komponenter för att kunna axla den här rollen.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-08-14

Upplysningar

Rekryterande chef Britt-Inger Bergman Lakso
0101237533

HR-specialist Patrice Lagerberg
0101230987

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

SACO Peter Johansson
0101235928

ST Jerk Wiktorsson
0101231104
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga