Försvarsmakten · Publicerad 19 juni 2020

Upplands- och Västmanlandsgruppen (UVG) är en utbildningsgrupp tillhörande Mellersta Militärregionen. UVG:s uppgift är att ansvara, planera, utveckla och genomföra verksamhet med två hemvärnsbataljoner (21 - Upplands och 22 - Västmanlands) samt ett HvUndkompani.
Sedan årskiftet 2020 tillhör UVG Mellersta Militärregionen (MRM), men är fortsatt grupperad vid Enköpings garnison.

Information om tjänsten:

Ditt arbete är att vara Instruktör (GSS/K) inom "markstridstjänst" vid Upplands- och Västmanlandsgruppens övningar och utbildningar.

Du är placerad med arbetsort Enköping men kommer under del av tiden vara instruktör vid GU (militär grundutbildning) som genomförs vid MRM:s utbildningsgrupp i Strängnäs.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
  • Genomföra övningar och utbildningar som instruktör inom markstrids-/hemvärnstjänst.
  • Utbilda rekryter under GU.
Kvalifikationer:

Genomförd värnplikt/GU motsvarande.

Lägst gruppchefsutbildad inom Försvarsmakten.

B-körkort

Meriterande:

Erfarenhet av befattning vid förband med till exempel inriktning säkerhets- eller markstridstjänst.

Genomförd instruktörskurs inom Försvarsmakten (till exempel IK 1-2) vid till exempel HVSS motsvarande.

Genomförd instruktörskurs Ak4 eller pistol 88

Militärt förarbevis

Erfarenhet av hemvärnet och frivilligorganisationer

Personliga egenskaper:

Du är en person som trivs i utbildarrollen. Du har flera gånger tidigare provat på att vara instruktör och känner dig säker i rollen.
Du gillar att stå mitt ute i verksamheten under övningar men förstår också att en bra övning kräver noggrann planering och förberedelser.
Du är strukturerad i ditt sätt att vara och följer de riktlinjer som finns inom Försvarsmakten.
Du ser det som en utmaning att utbilda olika typer av soldater och förstår av erfarenhet att en situationsanpassad pedagogik fungerar bäst. Du är ett föredöme inom de ämnen du lär ut och har inga problem med att förevisa något ur ett soldatperspektiv - om soldaten/rekryten ska springa så gör du det också.
Du är säkerhetsmedveten ur både ett säkerhetsskydds- och verksamhetssäkerhetsperspektiv.
Vi förutsätter att du delar Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Du som söker tjänsten bör, beroende på lämplighet, vara intresserad av att efter några år söka dig vidare i karriären inom Försvarsmakten som yrkes- eller reservofficer.

Övrig information:

Nivå: OR 3-5
Arbetsort: Enköping (Strängnäs)
Tjänstgöringsgrad: Heltid. Lön inom GSS/K lönestruktur.
Tillträde: 1 september eller efter överenskommelse.

Detta är en tidsbegränsad anställning upp till 8 år enligt "avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten". Provanställning om sex månader tillämpas.

Oregelbunden arbetstid samt helgtjänstgöring förekommer.

Anställningen är säkerhetsskyddsklassad och kräver godkänd säkerhets- och registerprövning innan anställning.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: Kn Mattias Lundgren - chef Utbildningsavdelningen UVG 0171-157000 (växel) eller mattias.lundgren(at)mil.se

Fackliga representanter:

Nås via växelnummer Livgardet; 08-584 540 00

Seko: Thomas Klasson
OFR/S: Madeleine Daleo, Christian Ekstedt
OFR/O: Jan Bajer
Saco-S: Johan Gillemyr

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga