Försvarsmakten · Publicerad Idag 14:11

Om Arbetet
Materielsystemkontor Ledningssystem (MSK Ledsyst) är en enhet vid Ledningsregementet (LedR) som funktionsleds av försvarsmaktens högkvarter. Vid enheten finns 143 befattningar med lokalisering i Enköping och Stockholm. MSK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av försvarsmaktens ledningssystem samt utgör Försvarsmaktens centrala beställare av underhåll, systemdrift och systemförvaltning inom ledningsområdet.

Kvalitetshandläggaren skall stödja kvalitetschefen med att sammanhålla, styra och följa upp verksamheten utgående från av försvarsmaktens fastställda ambitionsnivåer och processer samt vedertagna kvalitetsramverk. I arbetsuppgifterna inom kvalitetsfunktionen ingår att vara sammanhållande för kvalitetsfrågor omfattande utveckling, kvalitetsinspektion, kvalitetssäkring av leverantörer samt underleverantörer.

Kvalifikationer
Utbildad verksamhetsrevisor med praktisk erfarenhet av arbete med kvalitét och revision. Eftergymnasial utbildning eller annan av försvarsmakten bedömd likvärdig kompetens baserat på erfarenhet och kunskap i yrkeslivet. God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Goda kunskaper i de vanliga MS Officeprogrammen.

Meriterande kvalifikationer
erfarenhet av stabsarbete, gärna i Försvarsmakten eller annan större organisation

kunskaper avseende vanligt förekommande industristandarder inom kvalitetsområdet

erfarenhet av att tillämpa ramverk för att hantera tjänster och materielsystem (t.ex. ISO15288, ITIL, PM3, Cobit4 & 5)

erfarenhet av arbete med affärs/stödsystem SAP/PRIO, m.fl.

erfarenhet av praktiskt revisions och förbättringsarbete

Personliga egenskaper
Du är en förbättringsfokuserad person med integritet, drivkraft, engagemang och mycket god administrativ förmåga. Du är analytisk, noggrann och van att arbeta under eget ansvar och kan arbeta såväl självständigt som i team. Du är öppen och har en tydlig, rak och ärlig kommunikation.

Övrigt
Tillsvidareanställning, 100 %. Om du idag inte är tillsvidareanställd i Försvarsmakten så tillämpas 6 månaders provanställning. Placeringsort Enköping. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde efter överenskommelse/snarast.

Såväl yrkesofficerare som civila som fyller kompetenskraven är välkomna att ansöka. I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av avdelningschef Kent Jacobsson, tfn 0171-157043, e-post kent.jacobsson@mil.se

Fackliga representanter
OFR/O, OF Enköping Magnus Johansson,

SACO-F Magnus Edlund,

SEKO-F Per Gustaf Andersson,

OFR/S Inge Bäcklin,

Samtliga nås via LedR växel: 0171-15 70 00.

Välkommen med din ansökan senast 2018-09-09. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet