Försvarsmakten · Publicerad 20 juli 2020

Försvarsmakten är en personalintensiv organisation med en rad olika formera av personal som t.ex. anställda, officerare, veteraner, frivilliga med många fler. För att se till att vi lever upp till att vara en god och välfungerande relationspart är våra HR-system centrala. System som sträcker sig över rekrytering, lön, personaluppföljning, sjukjournaler, osv.

För att ansvar för kompetensområdet HR och utveckla det för kommande behov söker vi nu efter en engagerad Teamledare HR. Du kommer tillsammans med andra teamledare och utvecklingsteam att visa på möjligheterna med det vi har, men särskilt se på förenklingar och förbättringar inför framtidens utmaningar.

Kvalifikationer
Du är antigen HR-utbildad med god kunskap om IT eller IT-utbildad med väldigt god kunskap om HR-system och dess arbetsprocesser. Din formella utbidlning är minst en kandidatexamen. Undantagsvis kan hela eller delar av formell utbildning ersättas av relevant erfarenhet.

Under dina senast fem åren har du minst en sammanhängande treårs period där du aktivt arbetat i skärningen mellan HR och IT.

Du har kunskap och gärna erfarenhet av Lean och metoderna Scrum och Kanban, har du varit Scrum-master eller produktägare sedan tidigare är det meriterande.

Du utrycker dig klart både muntligen och skriftligen på svenska och engelska. Som produktägare kommer mycket av din tid att genomföra workshops och presentationer, vilket vi förväntar oss att du är trygg med att genomföra.

Våra etiska riktlinjer
Vi värnar om Försvarsmaktens värdegrund som slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet för att främja demokrati och mänskliga rättigheter, du kan läsa mer på www.forsvarsmakten.se.

Vi erbjuder
Work-life-balance
Utbildning och i relevanta fall certifiering i din befattning
Möjlighet till individuell karriärutveckling inom en rad områden som t.ex. ledarskap
Gratis träningskort till träningsstudio
Tre timmars träning i arbetstiden
Fria träningskläder och ersättning för träningsskor upp till 600 kr/år
Träningsfaciliteter på området
Flextid med heldagsuttag
Arbetstidsreglering
Fri arbetstelefon

Tillträde m.m.
Tillträde enligt avtal. Anställning inleds med 6 månaders provanställning, med mindre du redan avklarat det som anställd i Försvarsmakten. Placeringsort Enköping. Påräkna resor till andra orter i Sverige.

Fackliga representanter - nås via telefon 0171-157000
OF Magnus Johansson
SACO Carl Johan Pettersson
OFR/S Clarence Arnstedt
SEKO Lars Lindell

Frågor om tjänsten och ansökan
Upplysning om tjänsten lämnas av avdelningschef Lars Sundberg, tel: 0701-490964. För att din ansökan skall beaktas skall det digitalt bifogas CV samt personligt brev.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga