Activpersonal i Sverige AB · Publicerad 10 jan

Svenska kyrkan Eslöv omfattar ca 30 000 invånare varav ca 19 000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Vi har 17 kyrkor, 23 kyrkogårdar och är ca 80 anställda. Vi strävar efter att utveckla en organisation som bygger på öppenhet och nytänkande. Vår verksamhet omsätter ca 70 miljoner kronor årligen. Vår vision: Svenska kyrkan Eslöv – en samhällsaktör att räkna med. Läs gärna mer om vår och Svenska kyrkans verksamhet på: www.svenskakyrkan.se/eslov

Gillar du både siffror och människor?

Svenska kyrkan Eslöv vill vara en samhällsaktör att räkna med och vi söker därför en erfaren Ekonomichef som gillar både siffror och människor.

Vårt erbjudande till dig

Du erbjuds en plats i vår ledningsgrupp där du har stora möjligheter att vara med och påverka och utveckla verksamheten mot våra framtida mål. Allt för att vi ska använda våra resurser och kompetenser på bästa sätt samt för att kunna erbjuda stöd och gemenskap för människor utifrån deras individuella behov.

Våra förväntningar på dig

Vi söker en positiv och stark kraft som blir en hörnpelare i organisationens ledning. Vi förväntar oss att du tar ledningen över ekonomigruppen för att leverera tydliga och trovärdiga siffor som kan ligga till grund för kloka och korrekta beslut samt tar hand om våra tillgångar på ett ansvarsfullt sätt, så att vi får behålla den goda och stabila ekonomi som vi har idag.

Dina arbetsuppgifter och tidigare erfarenheter

Budget: Erfarenhet från budgetstyrda organisationer. Ansvar för utformning av lämplig budgetprocess, ansvar för att budgetprocessen, ansvar för upprättande av budget, ansvar för utformning av system för budgetuppföljning (både ekonomi och verksamhet).

Redovisning: Flera års erfarenhet av att arbeta i medelstora ekonomisystem. Ansvar för att följa Bokföringslag, Årsredovisningslag, K3, KREDs anvisningar m m. Löpande kontakter med statliga myndigheter t.ex. Skatteverket. Ansvarig för kontakt med revisorer.

Årsredovisning: Ansvar för upprättande av årsredovisning samt deklaration.

Ekonomisk rapportering: God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska. Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet. Regelbunden rapportering till kyrkorådet, områdesansvariga, verksamhetsansvariga. Analyser, utredningar av ekonomisk/administrativ natur på kyrkoherdens eller kyrkorådets initiativ. Även likviditetsplanering och likviditetsrapportering.

Internt stöd: I ekonomiska frågor stöd till våra verksamhetsansvariga.

Rutiner & processer: Erfarenhet från att arbeta med effektiviseringar i ekonomiska/administrativa rutiner. Ansvarig för intern kontroll inom ekonomi/administration. Ansvarig för effektivitets- och förändringsarbeten kopplat till interna beslut, ekonomistyrningen och lagkrav inom de administrativa funktionerna.

Försäkringar: Ansvar för uppföljning av försäkringar.

Bank och kapitalplacering: Löpande kontakter med bank och kapitalförvaltare.

Systemstöd/IT: Ansvara för internt systemstöd inom ekonomi, medlemshantering och övriga administrativa system samt vara kontaktperson till systemleverantörer.

Ledningsgrupp: Arbeta aktivt i ledningsgruppen med övergripande frågor. Ingår även i presidiet med dess arbete.

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige: Sekreterare och ofta föredragande vid dessa möten

Dina Kvalifikationer:

Du är gärna civilekonom, alternativt gymnasieekonom med minst 5 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete eller likvärdig erfarenhet. Du har flerårig erfarenhet av personalledning, förståelse och kunskap om organisation och chefskap. Du har god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är duktig på både muntlig och skriftlig kommunikation. Du är medlem i Svenska kyrkan och lojal med dess värderingar.

Varmt välkommen med din ansökan!

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I denna rekrytering samarbetar vi med ActivPersonal. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johan Spjuth på telefon 0733- 67 06 60.
+ Läs mer om jobbet