Trafikverket · Publicerad Idag 00:00

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Trafikverket bedriver en av landets mest komplexa och omfattande IT-verksamheter och ansvarar för flera samhällsviktiga IT-tjänster. Centrala funktionen IT har nyligen genomgått en stor förändring i syfte att centraliseras, renodlas och effektiviseras och numera är Trafikverkets IT-kompetens samlad i en flödesorganisation med både styr- och beställarförmåga. Organisationen har ett funktionellt ansvar för all IT i Trafikverket och består idag av drygt 900 medarbetare över hela landet. IT-organisationen bygger på Trafikverkets förvaltningsmodell och består av tre huvudområden, styrning, beställning och leverans, fördelat på fem avdelningar under IT-direktören.
Arkitekt IT, Infrastruktur

Arbetsuppgifter
Som infraarkitekt på Trafikverket har du den spännande uppgiften att jobba i några av Sveriges största och mest komplexa it-miljöer där landets mest kritiska transportsystem ligger. Tillsammans med dina kollegor tacklar du framtidens utmaningar i det svenska transportsystemet genom att bland annat analysera, utforma och arkitektoniskt dokumentera den it-infrastruktur som skall ta oss in i framtiden, allt med ena benet i verksamheten och det andra i tekniken.

Du analyserar, utformar och dokumenterar it-infrastruktur som möter verksamhetens behov samt följer gällande yttre ramar (stadsplaner, riktlinjer, befintligt it-ekosystem, ramverk m.m.). Du kommunicerar beslutad arkitektur, deltar i framtagande och aktivt engagerar olika intressenter. Du följer upp att beslutad lösningsarkitektur efterföljs, du granskar/utvärderar it-arkitektur och du deltar vid upphandling inom it-anskaffningar.

Du kommer att ingå i en grupp med ca 25 medarbetare plus lika många konsulter. Vi finns idag på 3 platser i landet (Borlänge, Gävle och Stockholm). Resor i Sverige ingår i tjänsten.

Rekryteringsprocessen planeras tidsmässigt enligt nedan:
  • Efter sista ansökningsdag så kommer ett första urval att ske. Urvalet innebär att de som uppfyller grundkraven får genomföra urvalstester. Om du går vidare till urvalstester så kontaktas du via mail under vecka 40-41.
  • Om du blir aktuell för intervju efter andra urvalet så sker dessa preliminärt i Borlänge vecka 43-44.
  • Det kan eventuellt bli aktuellt med en andra intervju och/eller ytterligare test på plats i Borlänge/Stockholm.
OBS! Vi använder mail för att göra utskick och kallelser. Så det är viktigt att du kontrollerar din mail ofta under denna tid.

Kvalifikationer
Vi söker dig med Högskoleutbildning med inriktning IT 180 hp (120 p) t.ex. systemvetare, dataingenjör eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har genom teori och erfarenhet byggt en bra verktygslåda för att som arkitekt ansvara för utformningen av infrastruktur för olika verksamheters it-lösningar. Du har hög generalistnivå med breda och djupa kunskaper och flerårig erfarenhet i någon eller några av följande:
  • Microsoft enterprisemiljö (server, lagring, virtualisering, operativsystem, managementverktyg)
  • Microsoft entreprisemiljö med fokus på identitet och behörighet samt it-säkerhet
  • Klient- och arbetsplatsområdet (klientoperativsystem, digitala användare, automation, deployment, paketering och distribution).
Du har också erfarenhet av migrering av plattformar, användare och system.

Det är meriterande om du har genomgått specialiserade it-arkitekt- eller teknikkurser alt. att du kan påvisa dessa kunskaper på annat sätt som vi bedömer likvärdigt. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att jobba med processnära it-infrastruktur och scada-miljöer.

Ange i ansökan på vilket sätt du uppfyller ovanstående krav.

Utöver din tekniska kompetens lägger vi mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har en bra abstraktionsförmåga och kan se och beskriva hur enskilda detaljer relaterar till helheten. Du har ett högt mått av problemlösnings- och slutledningsförmåga, du är också en nyfiken person som provar nya tankesätt eller okonventionella idéer. Du har mycket goda pedagogiska och kommunikativa egenskaper så att du kan motivera dina idéer. Till sist är du lyhörd men samtidigt har du modet att på rätt sätt genomdriva dina idéer.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-09-30

Upplysningar

Sektionschef Ann-Cathrine Lindell
010-125 7037

SEKO Sven-Gunnar Billman
010-125 7255

ST Arne Gradin
010-125 7264

Saco Kjell Israelsson
010-125 7225
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
30 sept
Ort
Gävle
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
3
Yrkesområde
Data & IT
Underkategori
IT-Arkitektur

Inga fler liknande jobb tillgängliga