Trafikverket · Publicerad Igår 08:06

Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för styrning och ledning av en omfattande och skiftande del av infrastrukturfrågor som rör markförhandling och plansamordning inom distrikt Mitt men även nationellt. Inom markförhandling och plansamordning arbetar vi med projektens alla skeden, från planeringsskede fram till förvaltning.

Ett aktivt arbete med samverkan internt och även externt, med leverantörer och andra rättighetshavare, är viktigt för framgångsrika resultat.

Centralt är också arbetet med kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling, givetvis som en del av verksamhetsområdets samlade arbete.

Som sektionschef för Markförhandling och Plansamordning ansvarar du övergripande för att leda och styra verksamheten mot uppsatta mål och utlovade leveranser till rätt tid, rätt kostnad och rätt innehåll. Du kommer att ingå i ledningsgruppen i enhet Markförhandling och Plansamordning som består av 5 olika sektioner. Medarbetargruppen består av 25 stycken markförhandlare och plansamordnare som är placerade på olika kontor inom ditt regionala område.

Kvalifikationer

Vem är du?

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som:
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom juridik, lantmäteri, ekonomi eller annan utbildning i kombination med motsvarande kompetens som vi bedömer som likvärdig
  • har chefserfarenhet inkluderande budget-, verksamhets- och personalansvar
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du har några års erfarenhet av t.ex. markförhandling, exploatering, lantmäteri, juridik eller andra fastighetsrelaterade frågor

Placeringen för tjänsten är Borlänge, Gävle, Härnösand eller Östersund.

Intervjuer är planerade att genomföras via Skype den 1 september

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-08-17

Upplysningar

Rekryterande chef Åsa Överlind
0101237357

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
17 aug 2020
Ort
Gävle
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Chefsbefattningar

Inga fler liknande jobb tillgängliga