Trafikverket · Publicerad 21 okt

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Som en av landets största beställare är vårt uppdrag att bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen och bidra till samhällsutvecklingen. Investering är ett av Trafikverkets fem verksamhetsområden och ansvarar för ca 1500 investerings- och reinvesteringsprojekt för både väg och järnväg. Investering har drygt 700 medarbetare i hela landet och omsätter cirka 15 miljarder kronor per år.
Projektledare

Arbetsuppgifter
Som Projektledare Investering arbetar du med att leda investeringsprojekt från planering till byggande. Du ansvarar för att projektet genomförs utifrån beslutad omfattning och inom beslutade tids- och kostnadsramar, dvs. ansvarar för tid, kostnad och innehåll. Vid projektets avslut ansvarar du för att projektet överlämnas.

Du har ekonomiskt ansvar för projektets genomförande och följer kontinuerligt upp verksamheten mot uppsatta mål. Det innebär också att du fattar beslut om åtgärder inom projektets ramar samt ansvarar för att krav uppfylls enligt de regelverk som reglerar vår verksamhet. Arbetet drivs i projektform där du samarbetar med interna specialister och externa konsulter och entreprenörer. Tillsammans med upphandlingsstöd ansvarar du för upphandling av konsult och entreprenör.

I de flesta sammanhang står du i centrum för frågor som berör projektet. En viktig del i arbetet är kommunikation med berörda intressenter och samråd med andra myndigheter. En kontinuerlig dialog med den interna beställaren under projektets gång är också viktigt.

Du är drivande i utvecklingen av arbetssätt och tillämpningen av affärsformer i enlighet med att arbeta som en renodlad beställare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning, minst 180hp (120p), med inriktning mot samhällsbyggnad, väg- och vatten, husbyggnad eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet från området som vi bedömer som likvärdig. Du är en erfaren projektledare som har flera års arbetslivserfarenhet av projektledning/arbetsledning i vägprojekt, planläggningsprocessen eller i anläggningsbranschen där du fått kunskaper inom AB, ABT, AMA och de regelverk som styr konsultupphandlingar (ABK).

Har du erfarenhet av arbete inom dessa områden ses det som meriterande:
  • Stora komplexa projekt inom anläggningssektorn
  • Vägentreprenader
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska språket.

Körkort för personbil är ett krav.

Som person är du självgående. Du har en mycket god förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka med enskilda individer och större grupper. Du är även strukturerad och har goda ledaregenskaper.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-24

Upplysningar

Enhetschef Keith Bergström
010-123 7375

ST Airi Larsson
010-123 6243

SEKO Magnus Holmström
010-123 9888

Saco Susanna Ström
010 123 19 70
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget