Trafikverket · Publicerad 12 feb

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och planera kommande satsningar på järnvägar för det framtida Västsverige?

Som åtgärdsplanerare ansvarar du för att förutsättningarna för t.ex. tågresenärer och godstransporter blir så bra som möjligt. Tillsammans med andra tar du fram underlag om behov och brister i transportsystemet och lämnar förslag till vad som ska utredas vidare. Du prioriterar de mest effektiva åtgärderna och för en aktiv dialog med regioner, kommuner, myndigheter och allmänhet i frågor som rör planering, prioritering och finansiering av åtgärder. Du deltar i viktiga beslut och får möjlighet att jobba med frågor som påverkar många.

Denna tjänst har en inriktning mot järnväg och fokuserar på järnvägsåtgärder. Arbetsuppgifterna varierar, men exempel på arbetsuppgifter är:

. Beskriva problembild, beställa och delta i arbetet med åtgärdsvalsstudier.

. Ta fram förslag till ställningstagande utifrån genomförda åtgärdsvalsstudier

. Ta fram medfinansieringsavtal, förskotteringar och överenskommelser om samfinansiering

. Handlägga ärenden om statlig medfinansiering

. Handlägga kundärenden om förbättringsåtgärder i transportsystemet

. Bidra med kunskap/underlag vid framtagande av nationell plan och regionala planer.

. Omsätta uppdrag i nationell och regional plan till åtgärdsbeskrivningar som beställs internt av Trafikverkts verksamhetsområden Investering och Underhåll

. Samla behov av smärre åtgärder och prioritera dessa till verksamhetsplan

. Beskriva åtgärder och internbeställa av utförande enheter, följa projekten gällande innehåll, tid och kostnad

. Delta i beslut gällande planläggningsprocessen

. Följa upp effekterna av genomförda åtgärder

Tjänsten omfattar ett vikariat med start så snart som möjligt t.o.m. ca augusti 2020.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har högskoleutbildning med inriktning teknik, samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.
  • kunskap och förståelse för olika åtgärders påverkan och effekter i vägsystemet och/eller järnvägssystemet
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • arbetat med järnvägsfrågor
  • arbetat med planering av transportsystem
  • arbetat med avtal och har erfarenhet av förhandlingar
  • erfarenhet av att kommunicera med myndigheter, kommuner, allmänhet eller andra externa parter
  • kunskaper i Plan- och bygglagen och/eller Lagen om byggande av järnväg
Som person är du initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter. Du har god förmåga att planera och strukturera och att prioritera ditt arbete. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Vidare har du god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-02-25

Upplysningar

Rekryterande chef Elsa Sundberg
0101241808

Biträdande enhetschef Anders Lövgärd

SACO Lennart Staberg
0101236506

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Raili Salminen
0101239253
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga