Trafikverket · Publicerad 1 juni 2021

Som Biträdande utredare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Vill du få möjlighet att påverka Sveriges största infrastrukturprojekt?

"Att få vara involverad i ett så gigantiskt program har varit en otrolig möjlighet för mig i början av karriären. I den här rollen blir man snabbt en spindel i nätet, vilket ger stora möjligheter att påverka samtidigt som man lär sig otroligt mycket. De kontaktytor och nätverk jag skapat i rollen som Biträdande utredare har varit mycket värdefulla", säger en engagerad medarbetare.

På enheten systemutformning inom Nya stambanor arbetar vi med bland annat systemutformning och systemövergripande frågor såsom arkitektur, landskap och stationer, trafik och marknad, miljö och klimat. Vi genomför bl.a. utredningar och analyser i samarbete med andra enheter inom Trafikverket kring effekterna av nya stambanor i syfte att ge underlag till beslut om hur anläggningen ska utformas.

Vi är nio medarbetare placerade över orterna Göteborg, Jönköping, Kristianstad, Malmö och Stockholm.

Som biträdande utredare är du en viktig kugge som stödjer utredningsledare med administration och uppföljning. Du kommer även stödja i uppdragens ekonomiska delar och medverka i framtagande av beslutsunderlag för utredningar, samt följa upp dessa. Det finns många goda utvecklingsmöjligheter inom vår verksamhet och vårt mål är att du ska utvecklas och på sikt kunna få möjlighet att arbeta med fördjupat utredningsarbete eller vara med och leda utredningar.

I rollen ingår bland annat att:
  • medverka i framtagande av beslutsunderlag för utredningar och uppföljning av dessa
  • planera möten, delta i möten, samt föra minnesanteckningar och protokoll
  • hantera och skapa struktur i digitala arbetsrum
  • hantera tidplaner och leveransplaner
  • bidra till verksamhetsutveckling
Om du har ett starkt intresse för samhällsbyggnad och samhällsutveckling tror vi att du kommer trivas i den här rollen!

Kvalifikationer
Vem är du?

Du föredrar att hålla en god struktur och är noggrann i ditt genomförande. Att se behov och vad som behöver göras kommer naturligt för dig, och du kan självständigt hitta välfungerande lösningar för att komma framåt. Du bidrar med dina tankar och delar med dig av idéer. Vidare förstår du vikten av att bygga nätverk och är smidig i samarbeten med andra, och trivs med att ta kontakt med nya människor.

Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom samhällsplanering, kulturgeografi, fysisk planering eller annat för tjänsten relevant område
  • har erfarenhet från liknande arbete med protokollföring, dokumenthantering, riskarbete eller verksamhetsplanering- och uppföljning
  • har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av liknade arbetsuppgifter från offentlig förvaltning, t ex kommun, myndighet eller landsting
Intervjuer sker via Skype, under vecka 26.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Nya Stambanor är du med och skriver historia genom att bygga ny järnväg som möjliggör ökad kapacitet för gods- och persontrafiken mellan knutpunkterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi arbetar med helheten - från planering till genomförande och överlämning för drift och underhåll. Du jobbar i stora och komplexa projekt med kunniga kollegor och tillsammans skapar vi nya möjligheter att resa hållbart i Sverige och även ut i Europa.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-06-21

Upplysningar

Rekryterande chef Anders Jönsson
0101234401

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Viktoria Andersson
0101231176
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga