Trafikverket · Publicerad 26 sept

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du gör nytta för hela samhället och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur där alla medarbetare är pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Eldriftingenjör

Arbetsuppgifter
Som Eldriftingenjör arbetar du med övervakning och styrning av kraftförsörjningsanläggningar för järnvägsdrift. Du samarbetar med övriga operativa roller inom Trafikverket samt med entreprenörer och räddningstjänst. Du arbetar med IT-baserade system i vår eldriftcentral.

Du arbetar i en operativ miljö med såväl övervakning, kopplingar i anläggningen samt med planering och analys av kraftförsörjningen. Genom en väl fungerande eldrift bidrar du till ökad punktlighet för tågtrafiken och för säkra arbeten i infrastrukturen.

Till dina arbetsuppgifter hör även eldriftplanering som innefattar planering av kommande arbeten på kraftförsörjningsanläggningen samt upprättande och granskning av driftordrar.

Som eldriftingenjör inom Trafikverket startar du med en gedigen utbildning som omfattar cirka 9 månader. Utbildningen genomförs till vissa delar i Ängelholm samt i övriga delar av landet.

Arbetet är enligt skiftgående schema dygnet runt och årets alla dagar.

Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning inom elteknikområdet med inriktning elkraft, eller annan motsvarande utbildning och arbetslivserfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.

Erfarenhet av arbete inom elkraftområdet är meriterande.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Arbetet som eldriftingenjör ställer stora krav på god uppmärksamhet, simultankapacitet och koncentrationsförmåga.

Du ska vara noggrann, strukturerad och planerande i ditt arbetssätt. Du måste kunna kommunicera och samarbeta, men också kunna ta egna beslut, i krävande situationer.

Arbetsuppgifterna kräver att du kan analysera och agera korrekt utifrån komplex information samt ha lätt för att snabbt ställa om till förändrade förutsättningar. Du ska ha ett gott omdöme och vara samvetsgrann i ditt arbete.

Om du går vidare efter urvalstesterna får du genomgå en hälsoundersökning, där bland annat god syn och normalt färgseende är ett krav för att bli godkänd. För att kunna arbeta som eldriftingenjör ska du ha godkänd hälsoundersökning samt klarat den interna utbildningen.

Svenskt medborgarskap är ett krav eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Rekryteringsprocessens olika steg planeras tidsmässigt enligt nedan:
  • Första urval sker under vecka 42. Urvalet innebär att de som uppfyller utbildningskravet får genomföra urvalstester. Om du går vidare till nästa steg så kontaktas du via mail eller tfn vecka 43.
  • Andra urval sker vid testdag på plats i Göteborg vecka 44.
  • Om du blir aktuell för intervju och hälsoundersökning så sker dessa vecka 45-46 i Göteborg.
Vi använder mail för att göra utskick och kallelser. Så kolla din mail regelbundet under denna tid!

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-07

Upplysningar

Enhetschef Peter Svensson
010-123 70 72

Saco Johnny Larsson
010-124 3251

ST Bengt Gruvman
010-123 1346

SEKO Sain Berglöv
010-124 1880
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget