Trafikverket · Publicerad 20 okt

Vill du jobba med kommunikation som gör skillnad? Det vi på Trafikverket gör, har betydelse för människor och företag - varje dag och varje minut. Vi är samhällsutvecklare som ska utveckla och förvalta smart infrastruktur. Det ställer krav på en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt. Hos oss på Kommunikation ställs du hela tiden inför nya utmaningar och verksamheten inrymmer hela kommunikationsprocessen, från operativa till strategiska frågor.

Den 1 oktober 2016 lanserade Trafikverket en ny kommunikationsorganisation som är samlad i en central funktion. Den är organiserad utifrån våra målgrupper och vårt uppdrag är att bygga förtroende för Trafikverket genom att:
  • skapa intresse och förståelse för Trafikverket genom att hålla samman den externa kommunikationen
  • bidra till att nå verksamhetsmålen och sätta rätt förväntningar
  • bygga stolthet hos medarbetarna för Trafikverket som samhällsutvecklare.
Lanseringen av vår nya organisation gör att vi just nu söker många nya talanger.

Arbetsuppgifter
Avdelning Väst ansvarar för att hålla samman den externa bilden av Trafikverket i regionen genom att koordinera övergripande budskap samt samordna och koordinera regionala externa kontakter. Avdelningen ansvarar också för regionala mediekontakter och mediebevakning, bidrag till bemanning av den nationella pressjouren samt att bevaka och analysera regionala samhällsfrågor som påverkar eller påverkas av Trafikverket. I uppdraget ingår också att hålla samman och kommunicera med regionens målgrupper som kunder, resenärer, trafikanter, leverantörer, närboende och näringsidkare.

Som kommunikatör med ansvar för mediekontakter genomför du regionala medieanalyser och regional mediabevakning. Du planerar, genomför, följer upp och utvärderar kommunikationsinsatser till media i regionen, bemannar den nationella pressjouren samt har beredskap vissa kvällar och helger. I arbetsuppgiften ingår att:
  • hjälpa journalister att finna relevant information och rätt talesperson inom Trafikverket.
  • identifiera befintliga som kommande ämnen och frågor som är av relevans för massmedia samt arbete kring medieanalys.
  • i samverkan med andra kommunikatörer planera och genomföra medieaktiviteter.
  • arbeta med det interna behovet av utbildning och träning på medieområdet samt vara delaktig i utbildningar.
  • vid behov företräda myndigheten i mediefrågor.
Tjänsten är placerad i Göteborg och då Trafikverket är en nationell organisation kan resor förekomma.

Kvalifikationer
För denna befattning krävs högskoleutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik om 180 hp/120 p. Alternativt annan utbildning som vi tillsammans med erfarenhet bedömer likvärdig.

Du har minst 3 års erfarenhet av varierat kommunikationsarbete och har dokumenterad erfarenhet av mediearbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom offentlig myndighet.

Tjänsten kräver att du har goda kunskaper inom Officepaketet, har kunskaper i webbpubliceringsverktyg och är en duktig skribent med god språkbehandling på svenska.

För att lyckas i rollen som kommunikatör är du relationsskapande och har en god samarbetsförmåga. Du är analytisk, initiativrik och självgående och kan driva dina idéer framåt mot fastställda mål. Du har en god förmåga att förmedla budskap på ett pedagogiskt sätt.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-26

Upplysningar

Enhetschef Peter Sundbom
010-123 5514

Saco Lennart Staberg
010-123 6506

ST Pierre Karlsson
010-123 6444

SEKO Tony Ridderstedt
010-125 7441
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget