Trafikverket · Publicerad Idag 10:03

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Trafikverket söker en kvalitetsspecialist som ska arbeta med järnvägsprojektet Västlänken och Olskroken planskildhet. Så här säger en av våra medarbetare om arbetet: "Jag får vara med och utveckla vårt samhälle genom att bidra med min kompetens!"

Som specialist leder du kvalitetsarbetet och har ett nära samarbete med projektledningen i implementeringen av Trafikverkets ledningssystem. Arbetsuppgifterna innebär att stödja i användning och utveckling av Trafikverkets ledningssystem samt i framtagandet av projektens specifika arbetssätt, att utbilda projektets medarbetare i gemensamma arbetssätt, granska och följa upp att gemensamma arbetssätt tillämpas samt samordna revisioner och uppföljning av leverantörens kvalitetsarbete. Organisatoriskt tillhör du avdelningen Verksamhetsstyrning, men du arbetar i projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, där du arbetsleds av projektets stabschef och samarbetar med projektledning och andra specialister.

Intervjuer planerars till 16 april på Trafikverkets kontor i Göteborg.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har högskoleutbildning exempelvis inom kvalitetsledning, projektledning eller management alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har några års erfarenhet av samordning av kvalitetsarbete i en organisation
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
  • är svensk medborgare
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av verksamhetsstyrning, ledningssystem, processer och revisionsverksamhet (t.ex. leverantörsuppföljning).
  • har erfarenhet av projektverksamhet i bygg- och anläggningsbranschen.
  • har erfarenhet av projektledning
Rollen som specialist passar dig som är pedagogisk och flexibel, eftersom du arbetar stödjande och styrande gentemot projektledningen i ett av Trafikverkets stora projekt. Du är en god relationsbyggare som inger förtroende. Du arbetar självständigt och driver ditt arbete framåt vilket innebär att du både kan planera och strukturera.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-04-01

Upplysningar

Rekryterande chef Karin Fornell
0101238715

SACO Lennart Askling
0101231508

SEKO Anna Carlsson
0101236055

ST Airi Larsson
0101236243
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga