Trafikverket · Publicerad 8 feb 2021

Som miljöspecialist inom buller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Verksamhetsområde Investering arbetar med stora och små väg- och järnvägsprojekt från tidiga skeden, till byggnation och överlämning till förvaltning. Som miljöspecialist inom buller stöttar du projektledare i olika investeringsprojekt genom planläggnings- och byggfasen och säkerställer att verksamheten uppfyller aktuella lagstiftningar och Trafikverkets krav inom området.

Mer specifikt kommer du som miljöspecialist inom buller huvudsakligen att arbeta med att:
 • Hantera bulleraspekten i komplexa trafikmiljöer i infrastrukturprojekt och tillse att krav tillämpas och efterlevs
 • Medverka i upphandlingar av konsulter och entreprenörer
 • Introducera och leda konsulter och entreprenörer samt genomföra mottagningskontroll av leveranser
 • Ha teknikavstämning med konsulter kring exempelvis beräkningsförutsättningar, inventering, skyddsåtgärder
 • Delta som expertstöd i samband med projekteringsarbete och byggverksamhet
 • Kommunicera med myndigheter, allmänheten och andra intressenter kopplat till bullerfrågor i projekten
Du kommer att ingå i ett team med specialister inom olika teknikområden som stödjer våra projekt med sin kompetens. I din roll får du också möjlighet att delta i det strategiska arbetet med utveckling av Trafikverkets långsiktiga arbete inom ämnesområdet buller. Inom ämnesområdet utvecklas stöd och vägledning för verksamheten och det ges tillfälle för erfarenhetsåterföring och fördjupning. Du är del av ett nationellt nätverk som tillsammans bidrar till att utveckla Trafikverkets och våra leverantörers kunskap inom området.

Kvalifikationer
Vem är du?

Som person kan du förmedla budskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt och anpassa din kommunikation till mottagaren. Arbetet innebär mycket kontakter såväl internt som utanför Trafikverket så det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta med din omgivning. Din problemlösningsförmåga är god, och du ser problemställningar och lösningar utifrån ett helhetsperspektiv. Slutligen har du god förmåga att arbeta konstruktivt och anpassa dig till nya situationer samt att självständigt driva dina processer framåt.

Vi söker dig som
 • har flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete med akustik, ljud och/eller vibrationer med inriktning på samhällsbuller
 • har civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning mot akustik, ljud eller vibrationer alternativt annan universitets- eller högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig
 • kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
 • har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
 • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
 • har arbetat med planläggningsprocessen inom väg- och järnvägsbyggnation
 • har erfarenhet av kvalificerat arbete med akustik, ljud och/eller vibrationer med inriktning på projektering och byggnation av järnväg/väg
 • har erfarenhet från beräkning av buller och mätning av vibrationer
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-02-28

Upplysningar

Rekryterande chef Anna Östlund
0101232048

SEKO Anna Carlsson
0101236055

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Roxan Saleh
0101236222
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
28 feb 2021
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga