Trafikverket · Publicerad 14 feb 2020

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad att arbeta som projektingenjör som stöd till delprojekt Korsvägen inom projekt Västlänken! Hos oss i beställarorganisationen finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter i och med att delprojekt Korsvägens huvudsakliga uppgift är att leda och styra den entreprenör som ska bygga en station under jord vid Korsvägens knutpunkt.

Du kommer vara placerad på projektstaben som leds av stabschefen. Ditt uppdrag kommer att vara att stödja delprojektledningen inom Korsvägen tillsammans med ytterligare två projektingenjörer som arbetar med underrättelsehantering, ekonomi och kvalitet. Övriga kollegor i beställarorganisationen har roller med fokus på kontroll och uppföljning inom projektering och produktion. Du kommer sitta tillsammans med den entreprenör (ca 130 st) som ska bygga anläggningen och kontraktsformen är en samverkansentreprenad.

För oss är det viktigt med en kultur som har fokus på samverkan och framdrift för att nå våra mål att leverera en färdig anläggning år 2026. Våra värderingar är framför allt att vi gör varandra bra.

De arbetsuppgifter som kommer att ingå i din roll som projektingenjör är följande:
  • Stödja delprojektledaren med att samordna fakturagranskning av entreprenörens fakturaunderlag
  • Vara ett stöd i arbetet med att samordna delprojektets ekonomiuppföljning (budget och prognos)
  • Vara kontaktperson för frågor om entreprenörens ersättning enligt självkostnad
  • Delta i projektuppföljning avseende entreprenörernas inköp och kvalitetsgranskning av arbetssätt
Kvalifikationer

Vem är du?

Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Vidare du har en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt och pedagogiskt du är också lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. För rollen som projektingenjör är det viktigt att du har en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning företagsekonomi
  • har erfarenhet av administrativt arbete som diarieföring, sammanställning av stora mängder data samt kundhantering
  • har erfarenhet av att ha arbetat med fakturagranskning och ekonomiuppföljning inom ett stort infrastrukturprojekt med ersättning via självkostnad
  • har erfarenhet av att arbetat som stöd i ersättningsformen för konsultuppdrag och entreprenader
  • har arbetat med projektuppföljning avseende entreprenörernas inköp och kvalitetsgranskning av arbetssätt
  • du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.
Intervjuer kommer ske i Göteborg under vecka 10.

Tjänsten är en visstidsanställning tom 2021-12-31

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-02-23

Upplysningar

Rekryterande chef Katarina Delvret
0101238618

SACO Lennart Askling
0101231508

SEKO Anna Carlsson
0101236055

ST Airi Larsson
0101236243
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga