Trafikverket · Publicerad 25 maj 2020

Arbetsuppgifter
Enheten Säkerhet och arbetsmiljö söker en specialist inom byggarbetsmiljö som vill bidra till en tryggare arbetsmiljö i såväl stora som små väg- och järnvägsprojekt. Som byggarbetsmiljöspecialist arbetar du nära projekten och våra projektledare och din huvudsakliga uppgift är att säkerställa att projekten följer både Trafikverkets arbetssätt och gällande lagkrav inom byggherrens arbetsmiljöansvar. Du stöttar projektledningen med din specialistkunskap både vid planering, genomförande och uppföljning av projekten och bidrar på så sätt till en säkrare arbetsmiljö på våra byggen. Exempel på arbetsuppgifter är att:
 • stödja projekt i frågor om arbetssätt och verktyg inom bland annat byggarbetsmiljö
 • delta vid möten för planering och genomförande av investeringsprojekt, exempelvis överlämningsmöten mellan BAS-P och BAS-U, uppstartsmöten och byggmöten
 • ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av konsultuppdrag och entreprenörer
 • göra mottagningskontroll av leveranser från upphandlade konsultuppdrag och entreprenörer
 • följa upp leverantörernas arbetsmiljöarbete, både genom granskning av dokument och arbetssätt men även ute på plats i entreprenader
 • stödja vid rapportering och hantering av olyckor, tillbud och avvikelser
Hos oss har du bra möjligheter att utvecklas och bredda din kompetens i din beställarroll, och även i din yrkesroll. Vi delar hela tiden erfarenheter, förbättrar våra arbetssätt och tänker nytt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har högskole- el YH-utbildning som omfattar byggarbetsmiljö, alternativt annan utbildning kombinerat med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har flerårig erfarenhet av arbete med byggarbetsmiljöfrågor
 • har goda kunskaper om gällande lagar, regler och föreskrifter inom byggarbetsmiljö
 • har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet av arbete som BAS-P eller BAS-U
 • har erfarenhet av arbete med KMA-frågor (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)
 • har arbetat med trafiksäkerhets- eller elsäkerhetsfrågor
Som person drivs du av att vilja bidra till att förbättra byggarbetsmiljö- och trafiksäkerhetsarbete. Du tar initiativ samt har god problemlösningsförmåga och ser lösningar ur ett helhetsperspektiv. Vi som jobbar inom enheten finns på olika ställen i landet, så förmåga att vara självgående, d.v.s. kunna planera, prioritera, genomföra och slutföra uppdrag är nödvändigt. Du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen. Det innebär till exempel att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Läs gärna om våra förmåner: https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/att-jobba-pa-trafikverket/Formaner/

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-06-07

Upplysningar

Rekryterande chef Simon Olén
0101232947

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Lennart Askling
0101231508

SEKO Anna Carlsson
0101236055
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga