Trafikverket · Publicerad 24 dec

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Att arbeta som Specialist geoteknik innebär att du är rådgivare och stöd i Trafikverkets investeringsprojekt. Du jobbar i nära samarbete med ett team av specialister från övriga teknikområden inom bl.a. anläggning, miljö och fastighet. Du medverkar t.ex. vid styrning, utredningar, granskningar, ledning av projekterande konsulter och entreprenader i projekteringsfasen. Du är med i framtagandet av förfrågningsunderlag för entreprenader och bidrar med stöd och kvalitetssäkring till byggledningen under byggtiden.

Du kommer att jobba i ett nätverk med ett 40-tal geoteknikspecialister inom Trafikverket nationellt, vilket tillsammans med intressanta, komplexa uppdrag borgar för en god personlig kompetensutveckling. I din roll agerar du rådgivare i tekniska frågor och är kunskapsbärare inom ditt specialistområde. Du stöttar projekten genom din teoretiska kunskap och med din egen yrkeserfarenhet och omsätter detta till en praktisk lösning för projektet. Du deltar i projektets alla skeden från förstudie via projektering och byggskede till förvaltning. I arbetet som specialist på Stora projekt kommer du att arbeta med såväl stöd till projekten som utveckling och styrning inom ämnesområdet geoteknik. I dina arbetsuppgifter ingår även att för ett stort projekt samordna de geotekniska frågorna för hela projektet.

Anställning på Stora Projekt innebär att du kan jobba mot flera olika projekt, företrädesvis Västlänken tågtunnel under Göteborg, höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm-Lund men även mellan Göteborg-Borås.Du kan läsa mer om våra projekt på Trafikverkets hemsida på internet http://www.trafikverket.se/.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • är civilingenjör från Väg-och vattenbyggnad eller Samhällsbyggnad med inriktning mot geoteknik/anläggningsteknik, alternativt har annan utbildning eller erfarenhet som kan bedömas som likvärdig
 • har några års erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter inom området geoteknik och har deltagit i väg-, järnvägs- eller andra infrastrukturprojekt
 • har svenskt medborgarskap
 • har körkort för personbil
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet från planering och byggande av väg och järnväg
 • har erfarenhet från konsult- och entreprenadrollen
 • har erfarenhet/kunskap inom konsult- och entreprenadjuridik
Du som person
 • drivs av utveckling och ständiga förbättringar, är öppen för förändringar och ser innovativa lösningar. Du har förmåga att förmedla dina och andras idéer om hur organisationen kan utvecklas
 • har enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer. Du har förmåga att arbeta konstruktivt och behålla ditt lugn även i stressade situationer
 • har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat
 • är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter
Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-02-04

Upplysningar

Rekryterande chef Per Lerjefors
0101231580

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Håkan Wiss
0101237435

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824
+ Läs mer om jobbet