Trafikverket · Publicerad 11 sept 2019

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en utredare mot enskilda vägar till vår verksamhet på Underhåll. Som utredare kommer du att tillhöra enheten enskilda vägar som är en nationell enhet med 28 medarbetare placerade på olika orter i landet. Vår uppgift är att fördela statsbidrag till enskilda väghållare för att möjliggöra boende och näringsverksamhet i glesbygd. I dina arbetsuppgifter ingår det att informera väghållare om vägteknik och gällande regelverk för bidrag till enskilda vägar. Du kommer att fördela bidragsmedlen enligt gällande lagar och regler samt genomföra tillsyn och omprövning av bidragsrätt. Du utför även uppföljning och besiktning av särskild drift samt investeringsobjekt i ditt område. Vidare stödjer du väghållare vid investering och större särskilda driftobjekt. Du har också ansvar för ekonomisk uppföljning samt tidsuppföljning mot delegerad budget. Särskilda utredningar och frågor rörande enskild väghållning ligger ansvarsmässigt också här. Som exempel kan nämnas bevakning av enskilda vägars intresse vid nybyggnation av vägar som leder till förrättningar, remissyttrande samt arbetsgrupper på regional eller nationell nivå.

I arbetet ingår resor inom Sverige.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets/högskoleutbildning om minst 120 hp med teknisk inriktning. Alternativt har du annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
  • har erfarenhet av drift och underhåll av vägar, antingen som beställare eller som entreprenör
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • har god datorvana
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av att arbeta med regelverk gällande enskilda statsbidragsvägar
Som person har du god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är duktig på att planera och strukturera ditt arbete och utifrån ett helhetsperspektiv skapar genomförbara planer på kort och lång sikt. Vidare är du initiativtagande som självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer. Du har förmåga att arbeta konstruktivt och behålla ditt lugn även i stressade situationer. Vidare har du god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Dessa skickas ut via mail under v.39 till aktuella kandidater. Intervjuer för tjänsten kommer att genomföras på Trafikverkets kontor i Göteborg den 8/10.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-09-22

Upplysningar

Rekryterande chef Staffan Eriksson
0101232625

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

SEKO Urban Haglund
0101241702

ST Stefan Kratz
0101241783
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga