Försvarsmakten · Publicerad 21 mars

Är du intresserad av att jobba på Sveriges mest intressanta arbetsplats, då har vi jobbet för dig.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Fokus för underrättelsesektionen är att förse chefer med beslutsunderlag och inblandade enheter med underlag för genomförande. Sektionen genomför som ett led i detta bland annat bearbetning och analys av inhämtad information. Som chef för underrättelsesektionen leder du sektionen, dess arbete och utveckling, innefattande bl.a. personalplanering, personaluppföljning, genomföra utbildning, hålla föredragning, stabsarbete/bedömande mm. Utöver sysslorna som chef arbetar du självständigt med projekt av olika karaktär. Du skall kunna leda din sektion i underrättelsecykelns alla faser och under olika tidstempo.

Kvalifikationer
FHS SU (OF-3)
Körkort lägst B
BISC, IOC, SOK eller motsvarande underrättelse-, säkerhetsutbildning
God förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska
Arbetet förutsätter ett brett samarbete inom organisationen.

Meriterande kvalifikationer
Erfarenheter inom någon/några av följande område; underrättelseledning, multi-source bearbetning och analys, HUMINT, IMINT, SIGINT, GIS
Tidigare erfarenhet inom underrättelse och säkerhetstjänst (gärna inom funktionsförband)
Genomfört utlandstjänst i underrättelsebefattning såsom chef eller stf chef.

Personliga egenskaper
För att trivas i rollen som chef för underrättelse- och säkerhetssektionen måste du ha en god analytisk förmåga och vara noggrann. Tjänsten kräver även en hög förmåga till att kunna tempoväxla med korta tidsperspektiv. Befattningen ställer höga krav på hög säkerhetsmedvetenhet. Det förväntas också att du har hög personlig integritet då tjänsten innebär hantering av sekretessbelagd och hemlig information. Befattningen ställer krav på hög lojalitet mot Försvarsmakten och de intressen som säkerhetsskyddslagen syftar till att skydda. Du måste känna dig bekväm att tala inför både små och stora grupper.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper

Övrigt
Detta är en OF3 befattning.
Tillträde snarast enl. ök.
befattningen är placerad på Gotlands Regemente stab i Visby.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
HR Chef Håkan Johansson 070-695 97 68 Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Ann-Sophie Brezén på telefonnummer 072-993 35 97.

Fackliga representanter
OFR/O Karl-Johan Boberg
OFR/S Freddy Tullgren, 08-402 40 02
SACO Catarina Malmrot
SEKO Thomas Klasson

Samtliga ATO utom OFR/S nås via växeln på 0505-45 10 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-03. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Sökord: underrättelsetjänst, säkerhetstjänst, chef, OF3

Gotlands Regemente P 18 är Sveriges nyaste förband. Det upprättades 1 januari 2018 och regementet kommer under en uppbyggnadsperiod att växa med både personal och förmågor. Huvuduppgiften är att forma en ledningsstruktur som kan samordna, utveckla och leda krigsförbanden på Gotland samt att utveckla totalförsvaret tillsammans med det civila samhället. Ytterst handlar det om att stärka försvaret av Gotland och Sverige genom att skapa en tröskel med starkt avhållande effekt.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga