Försvarsmakten · Publicerad 10 juli 2020

Försvarshälsan på Gotland är under uppbyggnad och är Försvarsmaktens interna företagshälsovård. Uppbyggnaden är inledd med att skapa förmågan att vara ett tydligt, förtroendefullt specialiststöd till våra kunder på organisations-, grupp och individnivå samt att vara en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.

Försvarshälsans tjänster kategoriseras som förebyggande och främjande, behandlande och rehabiliterande där fokus ska ligga på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet vilket utgör basen i vår verksamhet med målet att minimera arbets- och livsstilsrelaterad ohälsa. Försvarshälsan svarar även för fri hälso- och sjukvård till berättigade grupper, däribland värnpliktiga och kadetter under grundläggande utbildning.

Tjänsten ställer krav på förmåga till ett flexibelt arbetssätt, vilja vara delaktig i att utveckla verksamheten, att vara samspelande, att vara strukturerad och ansvarstagande. Försvarshälsan erbjuder dig ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete i en organisation med en framåtskridande och positiv atmosfär.

Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare arbetar du nära Försvarshälsans övriga yrkeskategorier; verksamhetschef, läkare, sjuksköterska/företagssjuksköterska och fysioterapeut. Teamarbete genomsyrar vårt arbetssätt i den dagliga verksamheten.

Vi bedriver företagshälsovård för regementets anställda samt ska vara stödjande och rådgivande för chefer med flera i organisationen. Vi bedriver också hälso- och sjukvård för värnpliktiga som genomför sin grundläggande militära utbildning samt för de kadetter som läser vid officersprogram.

Våra försvarsmedicinska insatser fokuserar på att förebygga ohälsa, stärka hälsa och arbetsförmåga samt rehabilitera, systematiskt arbetsmiljöarbete, hälso- och sjukvård samt utföra hälsokontroller. Det kan också förekomma förberedande insatser inför utlandstjänstgöring samt uppföljning och ev. krishantering efter tjänstgöring.

I arbetsuppgifterna som medicinsk sekreterare ingår:
 • Medicinsk dokumentation
 • Hantering av medicinska journalhandlingar och allmänna handlingar
 • Beställning/inköp
 • Fakturahantering
 • Inventering
 • Arkivering
 • Att vara ett administrativt stöd i teamet
 • Utbildningsinsatser i vårt vårddokumentationssystem (efter förvärvad kunskap)
 • Utveckling av arbetsmetoder inom professionen
Kvalifikationer
 • Utbildad medicinsk sekreterare
 • B-körkort
Meriterande
 • Yrkeserfarenhet som medicinsk sekreterare
 • Erfarenhet av arbete inom företagshälsovård
 • Erfarenhet som systemadministratör eller motsvarande
Egenskaper
Du behöver vara serviceinriktad, samspelande, flexibel och initiativtagande för att kunna möta de behov som uppstår i verksamheten. Du förväntas vara självgående i din tjänsteutövning och ha god organisations- och samarbetsförmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Detta är en tillsvidareanställning som inleds av sex månaders provanställning. Tjänsten innebär inplacering i säkerhetsskyddsklass samt krigsplacering. Befattningen är civil. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetstid: 40 h/v, heltidstjänstgöring med flextidsavtal. Verksamheten bedrivs till allra största del på dagtid med fria helger och veckoslut men kväll och helgtjänstgöring kan förekomma. Personal i Försvarsmakten har enligt avtal möjlighet till fysisk träning på arbetstid tre timmar per vecka.

Dokumentation sker i ett försvarsmaktsgemensamt digitalt vårddokumentationssystem.

Befattningen är placerad på P18 i Visby (Tofta Skjutfält).

Upplysningar om tjänsten lämnas gärna av:

Fredrik Malmerfeldt, Chef Försvarshälsan, fredrik.malmerfeldt@mil.se.
Ulrica Löfgren, HR-generalist, ulrica.lofgren@mil.se

Fackliga representanter:

OFR/O Karl-Johan Boberg (Karl-Johan.Boberg@Officersforbundet.se)
OFR/S Freddy Tullgren (Freddy.Tullgren@forsvarsforbundet.se)
SEKO Thomas Klasson (thomas.klasson@mil.se)
SACO FM, Marie Nygren (marie.nygren@mil.se)

Ansökan

Välkommen med din ansökan. Sista ansökningsdag är 2020 08 16. Din ansökan bör bestå av CV samt personligt brev i vilket du motiverar vad det är som gör dig till en för befattningen lämplig kandidat.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Gotlands Regemente P 18 är Sveriges nyaste förband. Det upprättades 1 januari 2018 och regementet kommer under en uppbyggnadsperiod att växa med både personal och förmågor. 2020 tar förbandet över ansvaret för Stridsgrupp Gotland från P4. Huvuduppgiften är att samordna, utveckla och leda krigsförbanden på Gotland samt att utveckla totalförsvaret tillsammans med det civila samhället. Ytterst handlar det om att stärka försvaret av Gotland och Sverige.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga