Försvarsmakten · Publicerad 7 mars

Är du intresserad av logistik och beslutsfattande på operativ/taktisk nivå? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig.

Arbetsuppgifter
Samordnar och är funktionsföreträdare för teknisk tjänst för förband direkt underställda Gotlands Regemente i fredstid och samtliga arméförband på Gotland i kris och krig.
Stödjer med framtagandet och materieltillgänglighet av insatsorganisationen under etableringen och vidmakthållandet av Gotlands Regementes stab.
I tjänsten ingår också uppföljning av bestånd, inventering, statuskontroll avseende materiel ingående i Gotlands Regementes stab.
Leder beredningar i teknisk tjänst i pågående operationer eller i normal fredsdrift.
Stödjer logistikchef med framtagande av underlag till rapporter och i orderarbete.
Medverkar i förekommande militära uppgifter för upprätthållande av Gotlands Regementes insatsförmåga och uthållighet. Stödjer i planering av övningar främst avseende förnödenhetsförsörjning.
Är kontaktperson mot stödjande enheter (FMLOG- FSV MV) samt civila leverantörer.
Har krigsbefattning som teknisk chef.
Skall, vid behov, även kunna verka som samverkansofficer och vakthavande befäl.

Kvalifikationer
Godkänd registerkontroll
Logistikinriktad militär utbildning
Minst 3 års arbetslivserfarenhet på bataljonsnivå i logistikbefattning
Hög förmåga att självständigt driva egna frågor.
God kännedom och erfarenhet i PRIO avseende beställningar mot LDS/ MV materielhantering avseende status (lager, inventering, teknisk tjänst, GT, MVIF )
God förmåga i engelska både tal och skrift.

Meriterande kvalifikationer
Tidigare arbetslivserfarenhet i logistikbefattning i internationell tjänst
Tidigare erfarenhet som AT OFF.
God kännedom om Försvarsmaktens verksamhet
Erfarenhet av operativ logistikplanering.
Förarbevis för TLB, Hjullastare, PTGB 16, Minibuss, p-bil

Personliga egenskaper
Arbetet kräver att du har hög integritet och kan företräda sektionen vid föredragningar i såväl interna som externa möten. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter och är tydlig och kommunikativ. Eftersom FM övar i en internationell kontext så skall du kunna fungera i din befattning med engelska som arbetsspråk. Flexibilitet och anpassningsförmåga är eftersträvansvärda egenskaper. Du är en lagspelare som är van att samarbeta med andra och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Övrigt
Detta är en OR 8 befattning.
Tillträde snarast enl. ök.
Befattningen är placerad på Gotlands Regemente stab i Visby.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
HR Chef Håkan Johansson 070-695 97 68. Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Ann-Sophie Brezén på telefonnummer 072-993 35 97.

Fackliga representanter
OFR/O Karl-Johan Boberg
OFR/S Freddy Tullgren, 08-402 40 02
SACO Catarina Malmrot
SEKO Thomas Klasson

Samtliga ATO utom OFR/S nås via växeln på 0505-45 10 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-02. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Sökord: Teknisk chef, Logistik, tekniskt befäl, logistikbefäl
Gotlands Regemente P 18 är Sveriges nyaste förband. Det upprättades 1 januari 2018 och regementet kommer under en uppbyggnadsperiod att växa med både personal och förmågor. Huvuduppgiften är att forma en ledningsstruktur som kan samordna, utveckla och leda krigsförbanden på Gotland samt att utveckla totalförsvaret tillsammans med det civila samhället. Ytterst handlar det om att stärka försvaret av Gotland och Sverige genom att skapa en tröskel med starkt avhållande effekt.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget