Försvarsmakten · Publicerad Igår 08:27

161.stridslednings- och luftbevakningsbataljonen söker ett Stabsbefäl med inriktning rekrytering och bemanning. Som Stabsbefäl är du placerad på bataljonsstaben och Planeringssektionen med din ordinarie placering i Bålsta.

Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga uppgift är att säkerställa att förbandets behov av personal tillgodoses. Det innebär att verka för att varje tjänst ska bemannas med medarbetare med rätt kompetens. Du arbetar både operativt med att stötta chefer i rekryteringsprocessen men även långsiktigt med personalplanering och personalförsörjning. Dina arbetsuppgifter är bland annat;
 • delta på mässor och event,
 • säkerställa kompetensutveckling av våra medarbetare,
 • beställning av officerare och pliktpersonal,
 • kunddialoger med interna och externa aktörer.
Du är sammanhållande för bataljonens rekrytering och kompetensutveckling. Du stödjer chefer i hela bataljonen med din fackkunskap och verkar för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Utöver dina huvuduppgifter kommer du vara delaktig i sektionens övriga arbete och projekt.

Övrigt om tjänsten
 • Tjänsten är placerad i nivå OR-8. Vi välkomnar ansökningar från både OR-7 och OR-8 eller OF som är öppna för att byta befälssystem.
 • Då bataljonen har verksamhet på sex olika orter över hela Sverige förekommer tjänsteresor med varierande längd.
 • Du kommer att delta i övningar med bataljonen årligen.
Vem söker vi?
Du är självgående och initiativrik, att arbeta med flera projekt samtidigt är inga problem. Att arbeta med uppgifter som ständigt förändras och får nya förutsättningar ser du som utmanande. Du trivs med att arbeta i ett tätt team av kollegor men har inga problem att lösa uppgifter självständigt. Du har lätt för att knyta nya kontakter och kan anpassa ditt förhållningssätt till mottagaren. Du kan bemöta olika typer av människor och har respekt för deras personliga integritet.

Formella krav
 • Specialist-/yrkesofficer
 • Godkänd säkerhetsprövning (genomförs i slutet av rekryteringsprocessen)
 • Svenskt medborgarskap
Meriterande
 • Kunskaper och erfarenhet av rekrytering och bemanning
 • Erfarenhet av personalplanering av både soldater och officerare
 • Erfarenhet av kompetensutveckling
 • Goda kunskaper i Reachmee
 • Goda kunskaper i system Prio
 • Kunskaper inom arbetsrätt
Vad vi erbjuder
Som stabsbefäl på Planeringssektionen har du stora möjligheter att påverka dina arbetsuppgifter och din egen utveckling. Vi ser mycket positivt på kompetensutveckling och du kommer att få möjlighet att utbilda dig vidare inom relevanta områden. Vi tillämpar flexibel arbetstid och du får träna under arbetstid. Vi erbjuder dig en arbetsplats med högt tempo i en mycket intressant verksamhet.

Om ansökan och rekryteringsprocessen
Kontaktperson

Om du har frågor om tjänsten eller om din ansökan är du välkommen att kontakta sektionschefen Rickard Rahm, 08-788 75 00 (vxl).

Fackliga företrädare

OFR/S: Gustafson Per, 070-243 60 88

OFR/O: Oscarson Peter, 018-196 368

SEKO: Larsson Mari-Ann, 070-827 68 53

SACO: Medjed Hedlund Borka, 070-336 37 20

Rekryteringsprocessen

Sista ansökningsdag är: 2018-09-30.

Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet