Trafikverket · Publicerad 22 jan 2020

Arbetsuppgifter
Som samhällsplanerare är du en viktig aktör i samhällsutvecklingen där du samordnar intressen som påverkar det samlade transportsystemet. Arbetet sker i tätt samarbete med andra samhällsplanerare på enheten men också med övriga funktioner inom Trafikverket, som åtgärdsplanerare, trafikingenjör, investering och underhåll.

Tjänsten är komplex och kan närmast beskrivas som en "spindel i nätet"-funktion inom Trafikverkets verksamhetsområde Planering. Du involveras i en stor mängd frågor av olika karaktär. Du samverkar med externa samarbetspartners i tidiga skeden, främst kommuner.

Du har i rollen som samhällsplanerare ett huvudansvar för dialogen med kommunerna, både politiker och tjänstemän. Du ansvarar för att Trafikverkets intressen tillgodoses i den fysiska planeringen samt för att lämna Trafikverkets yttranden om exempelvis översiktsplaner, detaljplaner, bygglov och täkter enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken.

Kvalifikationer
Vem är du?

Som person har du god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du är initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter. Du är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger också förtroende och får andra att känna sig bekväma. Vi ser att du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Vi söker dig som
  • har universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120p) med inriktning fysisk planering, samhällsplanering eller annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har erfarenhet av arbete med samhällsplanering från Trafikverket, kommun, länstyrelse, regionförbund eller liknande
  • har körkort för personbil
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
  • har kunskap om Trafikverkets verksamhet och mål samt hur kommunal och statlig samhällsplaneringsprocess bidrar och samspelar med varandra
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Dessa skickas ut via mail efter sista ansökningsdagen.

Vi använder främst mail för att göra utskick och kallelser, var därför noga med att skriva in rätt e-postadress och kolla din mail regelbundet under denna tid.

Läs om våra förmåner via länken: https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/att-jobba-pa-trafikverket/Formaner/

Intervjuer planeras att hållas i Halmstad under v. 7, 2020.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv. Allt för att vi tillsammans ska kunna göra Sverige närmare.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-01-30

Upplysningar

Rekryterande chef Karin Fornell
0101238715

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Joakim Eliasson
0101233403

Övrigt trafik-/trans Maria Sandberg
0101230406
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga