SAAB AB · Publicerad 5 juli

Vad du blir en del av
I affärsområdet Industrial Products & Services (IPS) ingår affärsenheterna Aerostructures, Avionics och Combitech, samt Ventures portfölj av hel- och delägda företag. IPS fungerar som en holdingorganisation där varje verksamhet utvecklar och arbetar med strategier för lönsam tillväxt efter förutsättningarna på respektive marknad. En stor del av affärerna sker på en så kallad business-to-business-marknad. Affärsområdet har cirka 2400 medarbetare och omsätter ungefär 4 miljarder SEK.

Delar du vår vision om säkerhet och tillförlitlighet? Då är du välkommen att bli en av våra 350 medarbetare på Saab Avionics Systems. Våra medarbetare arbetar inom någon av produktområdena Control & Actuation, Gripen, Integrated Avionics, Customer support, Acquisition and Communcation system eller Engineering och med placeringsort Huskvarna, Järfälla eller Centurion i Syd Afrika.

Typiska produkter är avionik innehållande styr- och reglerelektronik för flygsäkerhetskritiska- och taktiska system samt elektromekaniska aktuatorer. Ofta är de komplexa innehållande mekanik, elektronik och mjukvara och måste uppfylla de krav som ställs på flygsäkerhetskritiska produkter för militärt bruk.

Din framtida utmaning
Befattningen innehåller systemdesign, kravnedbrytning, teknisk ledning av produktdesign, teknisk ansvarig av leverans, integrering och validering och verifiering samt krav ner till mjukvarunivå.

Din framtid innebär att ditt fokus blir brett med förståelse för enskilda system som är del i större mer komplexa system, vilka i sig är en del av en förmåga i Gripen systemet. Du kommer att samarbeta med konstruktionsansvariga, programledare, projektledare samt utvecklare inom ex. mjukvara, hårdvara och elektronik. Rollen innebär även att hantera ett mycket nära samarbete med Aeronautics motsvarigheter.

Dina kunskaper och mål möjliggör att du redan nu eller efter en tid kan hantera rollen som Chefsingenjör för en eller flera produkter med fokus mot verfiering av system och applikationer. Du kommer över tid att axla en mycket central roll för delar av Gripen systemet och bygga upp ett kontaktnät för detta tillsammans med oss andra. Rollen innebär att kunna agera ledare och att fungera som beslutande instans.

Den du är idag
Vi ser gärna att du är utbildad högskoleingenjör eller civilingenjör med erfarenhet av verifiering av system, delsystem och produkter. Meriterande om du har bred hård- och mjukvarukompetens/erfarenhet av flygsäkerhetskritiska inbyggda system.

Som person har du en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan strukturera och driva dina egna processer på ett självständigt sätt. Du tar gärna initiativ till nya idéer och lösningar samt kommunicerar med din omgivning på ett lyhört sätt.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Explore your potential, find your edge. Vårt innovativa, samarbetsfokuserade och pragmatiska tänkande har hjälpt oss att driva gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi kallar det vår thinking edge. På Saab kan du utveckla din personliga spets, stärka din kompetens och dela idéer med andra. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning - att göra världen till en säkrare plats. Det är ett grundläggande mänskligt behov att känna sig trygg, och som vi ser det, en mänsklig rättighet. Genom system och lösningar som ökar säkerheten bidrar vi till detta. Företaget kännetecknas av våra värderingar: VILJA - KUNNANDE - FÖRTROENDE

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.
+ Läs mer om företaget