Trafikverket · Publicerad 14 jan 2020

Arbetsuppgifter
Som specialist inom kulturmiljö arbetar du med kulturmiljöfrågor kopplad till den verksamhet som bedrivs av Trafikverket inom ny- och ombyggnation av infrastruktur. Du bidrar med din kompetens i alla skeden från planering och upprättande av väg- och järnvägsplaner till byggande och uppföljning.

Du handlägger och stöttar investeringsprojekten så att kulturmiljöer hanteras på ett sätt som överensstämmer med gällande lagstiftning och uppfyller nationella och internationella mål och krav. En stor del av arbetet består i att hantera fornlämningar och frågor kopplat till uppdragsarkeologi men du kommer även att hantera andra kulturmiljöaspekter, så som exempelvis kulturhistoriskt värdefulla vägobjekt, kulturvägar, järnvägens kulturarv och kulturlandskapet som helhet.

Du handlägger operativa kulturmiljöfrågor inom projekten, har kontakter med myndigheter och tar fram krav vid upphandling av leverantörer samt säkerställer att ställda krav efterlevs och levereras.

I arbetsuppgiften ingår även att delta i det strategiska arbetet inom Trafikverkets kulturmiljöarbete genom att utvärdera och förbättra arbetssätt och rutiner, delta och genomföra forsknings- och innovationsprojekt inom kulturmiljöområdet samt svara på inkomna remisser.

Eftersom vi arbetar inom ett stort geografiskt område och tillhör en nationell organisation är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet. Avseende arbetet i investeringsprojekt kommer det huvudsakligen att vara projekt inom region Syd, medan det strategiska arbetet sker nationellt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har examen från universitets- eller högskola med inriktning mot arkeologi, byggnadsvård (byggnadsantikvarie, bebyggelseantikvarie) eller kulturgeografi, alternativt annan utbildning som tillsammans med erfarenheter bedöms likvärdig
  • har flerårig yrkeserfarenhet inom kulturmiljösektorn med erfarenhet av arbete med kulturmiljöfrågor kopplat till infrastrukturprojekt
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och har goda kunskaper i engelska
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har kunskap och erfarenhet kring myndighetsarbete inom kulturmiljösektorn samt av tillståndsprövning
  • har erfarenhet av att arbeta med GIS-system
  • har erfarenhet från planläggningsprocessen i väg- och/eller järnvägsprojekt samt bred kunskap inom miljölagstiftning
Som person är du självgående, kommunikativ och flexibel. Då arbetet innebär mycket interna och externa kontakter är det viktigt att du är utåtriktad och har god samarbetsförmåga.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. Allt för att vi tillsammans ska kunna göra Sverige närmare.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-01-28

Upplysningar

Rekryterande chef Matti Envall
0101236778

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Anna Carlsson
0101236055

SACO Roxan Saleh
0101236222
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga