Försvarsmakten · Publicerad 12 okt 2020

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonvetionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet. Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

Beskrivning av enheten

Marintekniker ingår i en maringrupp på förbandets logistik/underhållsenhet och leds där av en gruppchef. I gruppen ingår ett flertal tekniker/mekaniker, gemensamt för samtlig personal på maringruppen är att all personal skall vara beredda att lösa både marintekniska uppgifter och andra arbetsuppgifter inom logistik, exempelvis genomföra transport/eskort och allmänt logistikt stöd vid övning eller insats.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av drift, materielunderhåll och tekniskt systemstöd av marinmaterial (båtar, motorer, dykutrustning mm). Inom ramen för detta kan även teknisk utbildning på aktuell materiel ingå samt stöd till utveckling av förmågor/materiel. Arbetsuppgifterna kommer lösas tillsammans med övriga i gruppen men också enskilt.

Arbetsuppgifterna kan ibland vara av mycket skiftande och även ligga utanför de ordinarie. Tjänstgöring på annan ort samt utomlands kan förekomma.

Befattningens krav:

Svensk medborgare

Officersexamen (OP alt SOU)

Utbildad i teknisk tjänst vid någon av FM tekniska skolor med tyngdpunkt inom marinteknikområdet

FM FysS, tilläggsprov styrka/kondition nivå 3

Körkort klass *B

Meriterande:

Erfarenheter och kunskap inom någon av följande områden;
 • fartygsteknik,
 • motorteknik,
 • undervattensteknik,
 • fordonsteknik
N-8 behörighet

M-8 behörighet

G-båt behörighet

Körkort klass C

Genomförd utlandstjänst

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:
 • god social- och samarbetsförmåga
 • initiativförmåga
 • flexibilitet
 • stresstålighet
 • förmåga att tänka okonventionellt
 • noggrannhet
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.
Övrigt

Intern utbildning kommer att genomföras vid förbandet.

Tillträde mm

Tillsvidare placering tidigast från 2021-06-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om befattningen kan lämnas av

Kontakta SOG, sog@mil.se att: "Marintekniker"

Ansökan

Med ansökan skall CV, personligt brev och foto bifogas, ev. andra intyg, vitsord, mm som sökande vill åberopa må bifogas. Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm.

Sista datum för ansökan

2020-11-01

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga