Försvarsmakten · Publicerad 18 aug

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chef S6 leder du bataljonen i arbetet med att utveckla ledningssystem samt signalskyddstjänsten. Samverka med enheter på bataljonen, inom regementet, sidoordnade förband samt högre chef kopplat till sektionens ansvarsområden. C S6 stödjer bataljonen med information och ledningssystemkompetens. Företräder bataljonen i arbetsgrupper och forum inom lednings- och sambandssystemområden. C S6 leder i bataljonen ingående enheter inom ledningssystems- och sambandsfunktionen. Deltar i Stabschefens planering med ansvar inom eget kunskapsområde.

Personliga egenskaper
Arbetet kräver att du har god förmåga att arbeta självständigt. Du har god förmåga att planera, genomföra och slutföra projekt. God förmåga att verka inom tillfälligt sammansatta arbetsgrupper, samt svara upp för egen sektions kunskapsområde.

Krav
 • Svensk medborgare
 • Fullgjord militär grundutbildning eller motsvarande utbildning med godkänt resultat.
 • Godkänd Registerkontroll i aktuell nivå
 • Lägst OR 7
Önskvärda kvalifikationer
Kunskap om och erfarenhet inom FM ledningssystem, bl.a:
 • SWECCIS
 • MKN
 • FTN
 • VHF/HF/SATCOM
 • Frekvensplanering/Driftledning
BISC alt annan underrättelseutbildning

Erfarenhet från utlandstjänst, företrädelsevis i ledningssystembefattning.

Meriter
 • God datorvana
 • Tidigare erfarenhet av att jobba med ledningssystem
 • Utbildning inom transmissions- och nätverksteknik
 • Utbildning inom telekrig
 • Utbildning inom ledningssystem
 • Utbildning inom signalskydd
 • Utbildad signalskyddschef
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Lt Jonsson
Sambandsofficer
32.Underrättelsebataljon
0505-45 10 00
S6-32undbat-K3@mil.se

Facklig kontakt:

Mail: ATO-K3@mil.se

Tel: 0505-451000

Vi vill senast ha din ansökan den 2018-09-30.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga