Försvarsmakten · Publicerad 28 feb

Blekingegruppen har i uppgift att utveckla och vidmakthålla 2 st. hemvärnsbataljoner, samt stödja de frivilliga försvarsorganisationerna inom Blekinge län.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Direkt under C BLG planera och samordna rekryteringsåtgärder omfattande två hemvärnsbataljoner, i samverkan med personalfunktionen på BLG och respektive hemvärnsbataljon.

Koordinera marknadsförings- och attraktionsinsatser inom BLG och med andra förband samt arbeta med statistik och rapportering.

Primär kontakt i mottagningen av intresseanmälningar för tjänstgöring inom BLG hemvärnsbataljoner.

Ge administrativt och materiellt stöd till lednings- och planeringsgruppen inom BLG rekryteringsråd.

Ansvara för produktframtagning av rekryteringsmaterial till rekryteringsevent i samverkan med förbandets (Marinbasen) rekryteringsfunktion.

Utbilda och vårda yrkesinformationspoolen inom BLG hemvärnsbataljoner.

Bemanna fastställda rekryteringsinsatser och rekryteringsfunktioner samt organisera yrkesinformatörernas arbetsinsatser.

Delta som representant vid möten inom och utanför BLG som berör rekrytering.

Bidra till marknadsföring av MarinB och BLG hemvärnsbataljoner i media och på internet, www.hemvarnet.se, www.mil.se och i sociala kanaler som Facebook och Instagram.

Stödja med extern och intern informationsverksamhet tillsammans med MarinB informationsavdelning samt informationsbefäl i respektive hemvärnsbataljonsstab.

Resor, kvälls- och helgarbete förekommer.

Bidra till att lösa i övrigt förekommande uppgifter inom BLG.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som stimuleras av utmaningar, har hög arbetskapacitet, samt förmåga att arbeta självständigt och skapa goda relationer till både interna och externa kontakter. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt och förmåga att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar och uppgifter. I din roll kommer du att interagera med många skilda delar av organisationen vilket förutsätter en tydlig kommunikation med chefer och medarbetare. Du har en god pedagogisk förmåga, hög social kompetens och är van att arbeta strukturerat mot långsiktiga mål. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
Genomförd militär utbildning(värnplikt, GMU, GU eller GUF).
God förmåga att kommunicera på svenska i såväl tal som skrift.
God IT kunskap avseende Office-paketet.
God vana att delge information inför en större mängd människor.
B-körkort.

Meriterande:
God administrativ förmåga och förmåga att analysera artbetsprocesser.
Erfarenhet att arbeta med rekrytering samt rekryteringsfrämjande åtgärder.
Kunskap om hemvärnets och frivilligorganisationernas organisation och verksamhet.
God kännedom om Hemvärnet.
Erfarenhet av att arbeta med andra IT-system än Office-paketet, ex affärssystem och databaser.
Yrkesinformatörsutbildning inom Försvarsmakten.

Övrigt:
Anställningen är en civil tillsvidareanställning (100%) med sex månaders provanställning. Arbetsorten är Karlskrona. Tillträde snarast, dock senast den 1 september 2018.

Kontakt:
Chefen för BLG Kk Fredrik Hansson på tfn: 070-936 91 00 eller Sektionschef kn Anders Håkansson på tfn: 070-342 30 19

Fackliga företrädare
TCO/Försvarsförbundet, Jimmy Svensson, tel. 0455-852 70
SEKO, Jan-Anders Nilsson, 0457-47 16 18
Saco, Lisbeth Landin, tel. 0455-851 15
Officersförbundet, Mikael Danielsson, tel. 0455-866 61

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-15. Till ansökan bifogas (i PDF-format) CV med referenser och personligt brev.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget