Försvarsmakten · Publicerad 22 okt 2020

Befattningen erbjuder
I denna befattning är du en del av förbandets logistikavdelning, och arbetsuppgifterna löses genom samarbete inom avdelningen, med stabens övriga avdelningar och med underlydande förbandsdelar. Vidare är samarbete med andra förband samt bakre stödet vid FMLOG, FMV och i vissa fall civila leverantörer av vikt.

Befattningen stödjer funktionsledningen av intern logistik med i huvudsak teknisk tjänst.

Om enheten
Logistikavdelningen, N4, utgör en av flera funktioner i förbandets stab och stödjer både genomförandeledning (här och nu) samt planering på sikt. Parallellt genomförs funktionsledning av den interna logistiken, så att våra egna enheter har förmåga och uthållighet att lösa sina uppgifter.

Avdelningen arbetar normalt sett i kontorsmiljö, men tjänstgöring i fält förekommer, främst i samband med övningsverksamhet. Då förbandet har förbandsdelar spridda på flera verksamhetsorter i landet förekommer även resor i tjänsten.

Funktionen logistik omfattar ett stort område såsom teknisk tjänst, sjukvård, transporttjänst samt förnödenhetsförsörjning av bl.a. ammunition, drivmedel, livsmedel och materiel.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Funktionsledning och utveckling av teknisk tjänst inom MarinB.
 • Stödja underställda förbandsenheter inom teknisk tjänst.
 • Genomföra uppföljning och kontroll av att förbandets materiel underhålls och vidmakthålls till anvisad funktionsnivå. Detta sker både i stödsystem och genom faktiska materielkontroller.
 • Delta i samordnings- och brukarmöten för förbandets materielsystem.
 • Medverka vid inspektioner av förbandet.
 • Stödja med övriga logistikfunktioner inom avdelningen.
Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av:
 • Genomförd och godkänd officersexamen.
 • Utbildning och/eller kunskap om FM logistik.
 • System PRIO (SAP) teknisk tjänst.
 • God fysisk prestationsförmåga.
 • Körkort B.
Meriterande
 • God kunskap i flera av FM förekommande stödsystem PRIO (SAP), LIFT-L, LIFT-LX samt RSF.
 • Kunskap om övriga lednings- och logistiksystem i Försvarsmakten är meriterande (t.ex. LIFT, IOR).
 • Utbildning och erfarenhet inom stabstjänst.
 • Erfarenhet av ledning teknisk tjänst.
 • God kunskap om FM och i synnerhet marinens organisation och förband.
Personliga egenskaper
Tjänsten kännetecknas av ett högt personligt ansvarstagande där du förväntas vara självgående, noggrann, tjänstvillig samt inneha analytisk förmåga. Förmåga att arbeta enskilt och i grupp är en förutsättning. Du trivs att arbeta med kompetenta och drivna medarbetare, ibland jobbar vi under tidspress. Vi efterfrågar också att du är serviceinriktad. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt
Tillsvidareanställning, heltid.
Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras, delta i utbildning, övningar och insatser, både inrikes och utrikes.
Tillträde snarast eller efter ök.
Arbetsorten: Karlskrona.
Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om befattningen
Chef N4/Logavd Reine Lindqvist nås via växeln på 0455-85 000.

Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Ewa Remskog telnr:0455-866 68 alt. mail ewa.remskog@mil.se

Fackliga företrädare
OF MarinB/SSS: Urban Nyman, tfn. 0730-890196,
Försvarsförbundet, Jan Wasberg, e-post: forsvarsforbundet-lf51@mil.se
SEKO: Jan-Anders Nilsson, tfn. 0457-471634,
SACO: Birgitta Strauss, tfn. 070-812 00 30.

Välkommen med din ansökan senast 2020-11-06. Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga