Försvarsmakten · Publicerad 22 jan 2020

Teknik- och Vidmakthållandekontor, TVK Marin, är en sektion i Marinstabens Stödavdelning. TVK Marins huvudsyfte är att stödja försvarsgrenschefen med uniform hantering av den del av Försvarsmaktens materiel som delegerats till Marinstaben att hantera. TVK Marin skall stödja ansvariga chefer med att skapa förutsättningar för att materielen finns tillgänglig och systemvärdig till beslutad nivå

Som Teknisk systemledare Korvett ska du:
 • Utöva rollen som Ägarförerträdarens representant avseende för Marinens operativa korvetter och stödutrustning
 • Utöva designansvar samt leder och ansvarar för vidmakthållande för Marinens operativa korvetter och dess stödutrustning
 • Utöva materielansvar och följa upp materielsäkerheten för Marinens operativa korvetter och dess stödutrustning
 • Stödja i samband med system- och materielleveranser
 • Medverka till att krav på verksamhetssäkerhet, sekretess, arbetsmiljö, systemsäkerhet, hänsyn till yttre miljö, tillsyn och redovisning uppfylls för Försvarsmaktens materiel
 • Stödja Processägare (PCÄ) och Processledare (PCL) avseende vidmakthållande samt vidareutveckling av teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning
 • Stödja Teknisk Chef vid försvarsgrensstab (FGS), respektive resursproduktionsenhet (RPE) vid produktionsledningen (PROD) och materielområdesansvarig (MOA) inom designansvar och vidmakthållande
 • Leda olika forum för Marinens korvetter i ärenden såsom exempelvis Tekniskt Råd
 • Genomföra behovstilldelning av Marinens operativa korvetter och dess stödutrustning, samt stödja andra TVK i behovstilldelning inom Korvettsystemet
 • Följa upp systemvärdighet/säkerhet för Marinens operativa korvetter och dess stödutrustning, samt leda/deltaga i systemsäkerhetsarbete
 • Stödja i vidmakthållandeprocessen med beställningar mot industrin och Försvarsmaktens verkstäder
 • Leda Driftstyrning (DSK) avseende AU/FU samt modifieringar inom ramen för vidmakthållande
 • Följa upp vidmakthållandeekonomi avseende budget, prognos och utfall
Arbetet innebär ett nära samarbete med Materielområdesansvarig i Marinsstaben, Produktledaren på FMV, underhållsansvariga i FM samt förbanden och industrin.

Krav
Teknisk erfarenhet från sjögående plattformar och sjöfart
Högskoleutbildning eller utbildning som Försvarsmakten bedömer likvärdig
God administrativ förmåga
B-körkort

Meriterande
Kunskap om Försvarsmaktens marina system och materiel
Hantera inom Försvarsmakten förekommande stödsystem

Personliga egenskaper
Arbetet kräver att du har hög integritet och är initiativtagande med gott omdöme. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter i tal och skrift, är tydlig och kommunikativ. Flexibilitet och anpassningsförmåga är eftersträvansvärda egenskaper. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Övrigt
Befattningen är civil/militär (OR eller OF). Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en 6-månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Befattningen är placerad i Karlskrona eller Muskö. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Sund (CTVK) 076-649 25 79 eller Urban Mathiasson (TC), 070-886 56 28.

Välkommen med din ansökan senast den 29/1-20, som ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där det framkommer på ett tydligt sätt varför du är lämplig för denna tjänsten.

Fackliga representanter
SACO-S Camilla Robertsson, OFR/S Björn Engren, OFR/O Arne Nilsson, SEKO Hans Monthan

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga