Uniper · Publicerad 17 aug

Company description:

Vi på Uniper gillar passionerade medarbetare och kollegor. Med passion som drivkraft ser vi till att leverera el med högsta kvalitet till samhälle och industri i Sverige - varje sekund av årets alla dagar. Det är i det personliga engagemanget, i dialog, mångfald och olikheter på jobbet som vi tillsammans levererar samhällsnytta i realtid - och samtidigt fokuserar vår innovationskraft mot framtidens energilösningar. Eller som vi säger: '"Passion for energy". Vi behöver fler som brinner för energi och vill göra skillnad på riktigt. Är du en av dem?

Job description:

Våra medarbetare är grunden för Unipers framgång och framtid. Vi arbetar tillsammans och i dialog. Hos oss utvecklas och förstärks kompetens på individnivå. Vi visar entreprenöranda och tar ansvar, i alla delar av koncernen. Vi har en gemensam hållning och värdegrund för hur vi bedriver det dagliga arbetet inom koncernen och i våra olika verksamheter. Vi kallar det "The Uniper Way".

Required profile:

Vem vi söker

Vi tror att du är civilingenjör eller har motsvarande högskole- eller universitetsutbildning. Du har flerårig ledarerfarenhet från till exempel anläggningsverksamhet, rivningsprojekt eller kärnteknisk verksamhet.
Som person är du affärs- och resultatorienterad med stor förmåga att anta en helhetssyn på verksamheten. Som ledare är du coachande och drivs av att utveckla såväl individer som team för att nå uppsatta mål. Du samverkar effektivt över gränser i en funktionsorienterad verksamhet.
Vi verkar i en internationell miljö och din förmåga att obehindrat kommunicera på såväl engelska som svenska är en förutsättning för att lyckas. Erfarenhet från kärnteknisk verksamhet eller liknande reglerad verksamhet är önskvärd.

Barsebäck Kraft AB är skyddsobjekt vilket innebär att säkerhetsprövning och hälso- och drogtest kommer att genomföras innan anställning.

What we offer:

Vad vi söker

Barsebäck Kraft AB är tillståndshavare för den kärntekniska verksamheten på Barsebäcksverket. I detta ingår uppdraget att montera ned Barsebäcksverket. Uppdraget sträcker sig över en lång tidsrymd och omfattar många spännande och utmanande moment. Flera av dessa är vi med och sätter standard för. Budgeten för hela rivningsprojektet är ca 4 miljarder kronor, vilket gör det till ett av Sveriges största anläggningsprojekt. För att genomföra nedmonteringen och rivningen söker vi nu en Chef för Nedmontering och Rivning.

Beskrivning av rollen
Som chef för Nedmontering och Rivning är du beställare och projektkoordinator för rivningsplanering, nedmonteringsprojekt och avfallshantering inom programmet för Nedmontering och Rivning av Barsebäcksverket och ansvarar för att programmet levereras enligt beslutade mål. Du har ansvar för att säkerställa en ändamålsenlig projekt- och utförarorganisation för programmets olika faser och att säkerställa utbytet med övrig linjeverksamhet, relevanta funktioner och huvudintressenter.
Till din hjälp har du kunniga medarbetare inom ditt ansvarsområde och erfarna kollegor inom drift & underhåll, säkerhet & kvalitet, strålskydd, miljö och arbetsmiljö samt ett projektkontor. Du ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar till VD.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Vi på Uniper gillar passionerade medarbetare och kollegor. Med passion som drivkraft ser vi till att leverera el med högsta kvalitet till samhälle och industri i Sverige - varje sekund av årets alla dagar. Det är i det personliga engagemanget, i dialog, mångfald och olikheter på jobbet som vi tillsammans levererar samhällsnytta i realtid - och samtidigt fokuserar vår innovationskraft mot framtidens energilösningar. Eller som vi säger: '"Passion for energy". Vi behöver fler som brinner för energi och vill göra skillnad på riktigt. Är du en av dem?
+ Läs mer om företaget

Inga fler jobb från Uniper tillgängliga

Inga fler liknande jobb tillgängliga